Rankkaa tai vaikeuksia parisuhteessa? Oletko eronnut?  Perheneuvonnasta saa maksutonta tukea. Palvelemme Nurmijärven kunnan asukkaita kirkonkylässä, Klaukkalassa ja Rajamäellä.

Puhelinaika maanantaisin ja tiistaisin klo 11-12 puh. 050 594 6452. Muina aikoina voit jättää soittopyynnön.

Pyydä yhteydenottoa tällä lomakkeella

Syrjinnästä vapaa alue

Perheneuvonnassa tutkitaan suhteessa olemista, siinä olevia vaikeuksia ja toiveita, esteitä ja mahdollisuuksia.   

Puolisoiden suhdetta hoitamalla tuetaan samalla myös vanhemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia.

Lisäksi järjestämme eroryhmiä ja muita terapeuttisia ryhmiä sekä tarjoamme perheasiain sovittelua lapsiperheille, jotka ovat tehneet eropäätöksen. 

Eroryhmät ja muut ryhmät

Perheasiain sovittelu

Meitä voi pyytää puhumaan parisuhteeseen ja perheeseen liittyvistä asioista eri tilaisuuksiin. Voit myös ehdottaa, millaista palvelua toivoisit perheneuvonnan tarjoavan. Ehdotukset voi lähettää sähköpostiin: pnk.nurmijarvi@evl.fi  

 

 

 

Henkilökunta

Lauri Anttila, johtava perheneuvoja, puh. 044 422 0542

Elina Mäenpää, perheneuvoja, puh. 044 422 0549

J-P Salonen, vs. perheneuvoja 50 %, puh. 044 422 0529