Lasten sururyhmä

Sururyhmä on suunnattu 7-12-vuotiaille lapsille ja suosisteltavaa on, että läheisen kuolemasta on kulunut ainakin vuosi. Sururyhmän ohjaajina toimivat seurakunnan omat koulutetut työntekijät.

"Uuden surukäsityksen mukaan surevan lapsen ei tarvitse katkaista kiintymissuhdettaan kuolleeseen ja unohtaa, vaan suremisen myötä kiintymissuhde muuttaa muotoaan vähemmän konkreettiseksi" (Soili Poijula, trauman ja surun tutkimukseen erikoistunut terapeutti)

 

Lapsi suree menetystä samoin kuin aikuinen, mutta lapselle ominaisin tavoin. Surusta ja ikävästä saa ja on hyvä puhua. Sururyhmä on yksi mahdollisuus jakaa surua. Sururyhmään osallistuessaan lapsi saa kokemuksen siitä, ettei hän ole yksin.

Tavoitteena on tarjota lapselle vertaisryhmä, jossa samantyyppisiä asioita kokeneet tai samanlaisessa elämäntilanteessa olevat lapset käyvät läpi ajatuksiaan ja tunteitaan toiminnan ja keskustelujen kautta.

 

Tiedustelut ja lisätiedot: diakoninen perhetyöntekijä Tarja Kolari puh. 050 430 8420,

lastenohjaaja Kirsi Risto p. 050-366 3692,

lastenohjaaja Kirsi Marila p. 050-304 2570