Taloushallinto

Taloustoimisto huolehtii seurakunnan taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.
Nurmijärven seurakunnan veroprosentti on 1,45.

Seurakuntatyön ulkoiset nettomenot vuonna 2020 ovat noin 4,3 miljoonaa euroa.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 29 947, ja seurakuntaan kuului 69,6 prosenttia nurmijärveläisistä.

Henkilöstö

Nurmijärven seurakunnan koko henkilöstön lukumäärä vuoden päättyessä noin 109, josta vakituisia oli 98 ja määräaikaisia 11. Työntekijöiden keski-ikä oli 47,4 vuotta.

 

Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimistossa hoidetaan myös taloussuunnittelu, kirjanpito, henkilöstöhallinto, maksuliikenne sekä hallinnon ja atk:n tukipalvelut.


Hauta- ja puistotoimi

Hauta- ja puistotoimi hoitaa hautauksiin, muistotilaisuuksien tilavarauksiin, sekä hautapaikkoihin liittyvät tehtävät, sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoitoon liittyvät tehtävät.