Seurakuntarakenteen selvitystyöstä

Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteiden selvitystyö on valmistunut.

Työryhmä keskittyi työssään seurakuntayhtymämallin selvittämiseen.

Työn kantavia periaatteita olivat luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys, osallistaminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen.

 

Katso tarkemmat tiedot liitteistä:

Selvitystyöryhmän raportti 11.11.2014

liite1: selvitystyön loppuraportti.pdf

liite2: selvitystyön loppuraportti kuulemisen yhteenveto