Terapiaryhmä

 

Terapiaryhmässä haetaan vastauksia oman elämän solmukohtiin ja etsitään keinoja omien voimavarojen lisäämiseen. Terapiaryhmiä järjestetään perheasiain neuvottelukeskuksessa vuosittain tilanteen mukaan. Joskus ryhmä voi olla suunnattu joko miehille tai naisille ja toisinaan sekaryhmälle.

Terapiaryhmässä on mahdollisuus kuulla, jakaa ja pohtia elämän moninaisia kysymyksiä ja haasteita. Ryhmäläiset kokevat usein, että vertaistuen anti ja tuki on ollut parasta ryhmässä. Toisilta voi oppia paljon ja oma näkökulma elämään ja itseen voi avartua. 

Terapiaryhmä järjestetään suljettuna ryhmänä eli ryhmäläiset osallistuvat ryhmään sen alusta loppuun. Ryhmään ei voi osallistua kesken prosessin. Kaikki mitä ryhmässä puhutaan on luottamuksellista. Ryhmiä ohjaa keskuksen perheneuvojat tai ulkopuoliset palkatut ammattilaiset.

Alkavista ryhmistä ilmoitetaan nettisivuilla ja niistä voi kysellä myö perheasiain neuvottelukeskuksen henkilökunnalta.