Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Nurmijärven seurakunnan lähetystyö perustuu vapaaehtoisen seurakuntaväen aktiiviseen toimintaan.
Tavoitteena on, että lähetys kuuluisi yhä useamman kotiseurakuntalaisemme arkeen ja ponnistelemme, että kirkon missio globaalissa ajassamme tavoittaisi yhä useamman myös sisarkirkkojemme työn kautta.
 

Ulkomainen työ ja nimikkolähettimme

Seurakunta tekee ulkomaista työtä kirkon lähetysjärjestöjen kautta sopimalla yhteistyöstä nimikkosopimuksilla. Tällä hetkellä on voimassa 8 sopimusta viiden järjestön kanssa. Nimikkolähettejä on yhteensä 7. Sopimuksista kaksi on kohdesopimuksia.

 

Paikallinen toiminta

Paikallisen työmme selkärankana ovat hyvinkin erilaiset, eri syklillä kokoontuvat lähetyksen työtä tukevat piirit. Piirit ovat lähetystietouden, -esirukouksen, taloudellisen tuen ja aikuisten lähetyskasvatuksen paikkoja. Myös niiden sosiaalinen ja diakoninen funktio on tärkeä.

Lähetyksen kirkkopyhät, tapahtumat ja retket ovat lähetyskasvatusta, -koulutusta, hengellistä hoitoa sekä virkistystä. Ne tukevat piirien toimintaa, mutta tavoittavat myös niitä, jotka eivät piireissä käy.

Varainhankinta

Seurakunnan talousarviosta osoitetaan vuosittain varoja seurakunnan osuutena kirkon lähetysjärjestöjen toteuttamaan kirkon ulkomaiseen työhön. Lisäksi seurakuntalaiset tukevat lähetystyötä vapaaehtoisella toiminnalla. Vapaaehtoisen varainhankinan muodoiksi ovat vakiintuneet lähetyslounaat laskiaisena sekä äitien- ja isänpäivänä, kahviotoiminta Sääksissä ja Museokahvilassa, myyjäiset ja arpajaiset, tori- ja Kammarimyyjäiset sekä erilaiset musiikkitilaisuudet ja konsertit.

Toiminnan painopisteet ja lähiajan tavoitteet

1. Nimikkolähettien tunnettuuden lisääminen seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden sekä työntekijöiden keskuudessa.
2. Lähetyksen työtapojen löytyminen kirkkopiireissä työalueiden vahvuuksia ja omaleimaisuutta hyödyntäen.
3. Lähetysjumalanpalvelusten järjestäminen jokaisessa kirkkopiirissä
4. Lähetyskasvatuksen kehittäminen palvelemaan lapsi- ja nuorisotyötä.