Rippikoulu

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
(Matt. 28: 18–20)

TIEDOTE 13.5.2020 NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUTYÖ

 

Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset 1.6.2020 alkaen. Valtioneuvoston linjausten ja piispojen sekä kirkkohallituksen antamien ohjeistusten mukaisesti rippikoululeirit on mahdollista aloittaa 1.6. alkaen. 

Pyrimme tarjoamaan tämän vuoden rippikoululaisille mahdollisuuden siirtyä halutessaan päivärippikouluun tai suorittaa rippikoulun myöhemmin. 

Tämän viestin lopussa on linkki kyselyyn, joka on suunnattu tämän vuoden rippikoululaisille. Kyselyssä kysytään kuinka nuori suorittaa rippikoulun. Kysely on virallinen ja sen perusteella tehdään toivomianne muutoksia nuoren rippikouluvalintaan. Mikäli olet ilmoittautunut alunperinkaverikoodilla kaverin kanssa, neuvotelkaa asiasta yhdessä mikäli aiotte toivoa yhteistä siirtoa. Mahdollisuuksien mukaan siirroissa otamme huomioon alkuperäiset kaveritoiveet. Mikäli kyselyyn ei vastata, oletamme nuoren suorittavan rippikoulun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

Otamme kesän leiritoiminnassa erityisesti huomioon osallistujien turvallisuuden ja terveyden. Tästä johtuen olemme joutuneet perumaan Elämännokan ja Suomenlinnan rippikoulut, sekä Kroatian leiri on peruttu ja pääsiäisen Sääksi 2 jäi pitämättä. Kesän muut rippileirit ja päiväriparit pidetään suunnitelman mukaisesti ja alkukesään muodostetaan Sääksiin uusi leiriryhmä tai kaksi peruuntuneiden leirien riparilaisille. 

Vaikka pyrimmekin parhaamme mukaan huolehtimaan hygieniasta ja osallistujien terveydestä, kokoava toiminta pitää aina sisällään riskin koronaviruksen leviämisestä. Riskiryhmiin kuuluvien nuorten kohdalla voivat vanhemmat olla yhteydessä terveydenhuoltoon, joka ohjeistaa osallistumispäätöksen teossa.  

Nuhaisena tai flunssaisena leirille kenenkään ei tule lähteä leirille tai päivärippikouluun tässä tilanteessa. Jos nuori sairastuu leirillä, otamme yhteyttä terveysviranomaisiin ja toimimme saamiemme ohjeiden perusteella. 

Vierailupäivän järjestäminen ei ole kokoontumisrajoituksen puitteissa mahdollista. Myös yksittäisten vierailujen välttäminen on suositeltavaa. 

LINKKI: https://urly.fi/1DMU    vastaus aikaa 16.5 saakka jatkettu 18.5. Muuten ryhmäsi säilyy. 

Terveisin, 
Johannes ja Timo 
Nurmijärven seurakunnan rippikoulutiimi 

TIEDOTE 8.5.2020 NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUTYÖ

Linkissä kirkkoherran tervehdys sinulle riparilainen: Kirkkoherran tervehdys rippikoululaisille

Rippikoulu on myös saanut uuden haasteen, eli koronan, joka luo riskiä turvallisen rippikoulun pitämiseen. Nurmijärven seurakunta suhtautuu turvallisuuteen vakavasti, joten joudumme luopumaan joistain leiripaikoista. Korvaavia ryhmiä onneksi saamme omaan leirikeskukseen, varhaisnuorten leirien peruttua.

Järjestämme heinäkuulle yhden tai kaksi päiväriparia, joihin voi siirtyä halutessaan. Loppu kesän ripareilla on myös hajanaisesti tilaa muutamalle. Syyslomalla myös varaudumme pitämään yksi tai kaksi ryhmää.

Kevään aikana on jo peruuntunut Sääksi 2 ja Kroatian ryhmä, jonka jouduimme perumaan koska ei ole lentoja jne. Tilojen ja miljöön haasteiden takia joudumme perumaan Suomenlinnan ja kaikki kolme Elämännokan ryhmää.

Uudelleen sijoittumista, näistä syntyy noin 100 rippikoululaista. Osa varmaan joutuu myös oman tai läheisten terveyden takia harkitsemaan rippikoulun käymistään. Sinällää leiriolosuhteet ovat omanlaisensa kupla, johon ei vierailijat tai muut tuo tartuntoja mukanaan.

Rippikouluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista, seurakuntaa toimii tarkoin ohjeistuksien ja säädösten mukaan, jotta vältytään turhilta tartunnoilta. Täyttä suojaa emme kuitenkaan voi luvata tai taata. Myös teillä rippikoululaisilla ja teidän perheillä on tärkeä rooli ja vastuu kun luomme turvallista ympäristöä rippikoulun suorittamiseen. Pienikin nuha/kuume on ehdoton este osallistumiseen, pois lukien selkeä lääkärin todentama allerginen nuha.

Konfirmaatiot ovat vielä kysymys merkki, voiko kesä-, heinäkuussa kirkoissa olla läsnä enemmän kuin 50 henkilöä. Joka tapauksessa talven ryhmien Sääksi 1:n ja Piispala 1:n, konfirmaatiot ovat kesäkuussa. Mahdollista joustoa on myös ehkä tulossa kirkkotilaisuuksiin. Striimaamme Sääksi 1 ja Piispala 1 tilaisuudet, jos kaikki läheiset eivät voi tulla mukaan.

Lähetämme kaikille kesän rippikoululaisille uuden ilmoittautumislinkin, jossa voi kertoa toiveensa jatkaako omassa ryhmässä, siirtyykö ensi vuoteen tai myöhempiin ryhmiin jne..

Elämännokka 1,2,3:n, Suomenlinnan, Sääksi 2:n ja Kroatian ryhmäläiset, voivat jo valmiiksi miettiä uutta toivettaan.

TIEDOTE 30.4.2020 NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUTYÖ

Hei rippikoululainen / rippikoululaisen huoltaja!

Rippikoulujen toteuttamisesta Nurmijärven seurakunnassa kesällä 2020 ei ole vielä päätetty.  Seurakunnassa oli tarkoitus linjata 28.4. kesän toimintaa kokonaisuudessaan, mutta hallitus ei antanut silloin tarkempaa tietoa koronavirukseen liittyvien rajoitusten mahdollisesta purkamisesta tai jatkamisesta. 

Hallituksen linjauksia odottelemme tulevaksi vapun jälkeen ja pian sen jälkeen saamme myös kirkon keskushallinnon ohjeistusta rippikouluista. Näillä näkymin seurakunnassamme tehdään päätöksiä rippikouluista 7.5., jonka jälkeen tiedotamme yhteisellä sähköpostilla, toteutuvatko leirit suunnitellusti vai teemmekö muita ratkaisuja.

Merkintöjä rippikoulupassiin voi edelleen kerätä striimatuista jumalanpalveluksista Nurmijärven seurakunnan Facebook-sivulta ja nuorten toiminnan merkinnän voi saada osallistumalla verkossa pidettävään nuorteniltaan:
Nuortenilta
 keskiviikkoisin klo 18-19.30 vielä 29.4., 6.5. ja 13.5. (mahdollisesta jatkosta löytyy tietoa ://www.nurmijarvenseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille/ajankohtaista)

Nuortenilloissa kivaa ohjelmaa ja jutustelua!

Limu käteen ja liity seuraan linkistä: bit.ly/nurtsinnuoret

Seuraa meitä myös IG:ssä :  @nurtsinnuoret

Safari toteutetaan video versiolla.

Talven ryhmien konfirmaatiot on tavoite pitää ennen kesää.

Tiedämme, että monelle tilanteen pitkittyminen aiheuttaa huolta ja kysymyksiä mutta toivomme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä tässä poikkeustilanteessa. Rippikoulu on nuorelle ainutlaatuinen kokemus. Haluamme tehdä siitä jokaiselle nuorelle laadukkaan ja turvallisen, jonka vuoksi odotamme ohjeistuksia, joiden pohjalta tehdä viisaita ja kaikkia huomioivia ratkaisuja.

Toivotamme sinulle ja perheellesi siunattua vapun aikaa ja rohkeutta jokaiseen päivään!

Ari Tuhkanen

kirkkoherra

Nurmijärven seurakunta

 

Johannes Haapalainen

pastori Klaukkalan kirkkopiiri Rippikoulutyö Nurmijärven seurakunta

+358505417061 rippikoulu.nvi@evl.fi

Timo Liimatta

Nuorisotyönohjaaja Rippikoulutyö Nurmijärven seurakunta

+358405661475 rippikoulu.nvi@evl.fi

Eeva-Maria Kanerva

Johtava nuorisotyönohjaaja Nurmijärven seurakunta

+358444220541 eeva-maria.kanerva@evl.fi

 

 

13.3.2020 - Rippikoululaisille lähetetty viesti koronavirusepidemiaan liittyen

Hei rippikoululainen / rippikoululaisen huoltaja! 

Tässä lisää infoa rippikoulusta Nurmijärven seurakunnassa koronavirusepidemian muutettua suunnitelmia. Seurakunnan kaikki kokoava toiminta on tauolla toukokuun loppuun saakka. Viimeisimpien ohjeistuksien myötä myöskin sunnuntain messu toteutetaan ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Nurmijärven seurakunta striimaa sunnuntaisin yhden messun klo 10. Sitä voi seurata Nurmijärven seurakunnan Facebook-sivulta. 

Rippikoulutoiminta on siirtynyt virtuaaliseksi toukokuun loppuun saakka. Riparien omat tapaamiset on myös peruttu, siirretään myöhemmäksi tai ne toteutetaan verkossa. Näistä riparien omista jutuista lisää infoa tulee oman riparin työntekijältä jossain vaiheessa. Fyysisiä tapaamisia ei kuitenkaan pidetä! Talven rippikoulujen konfirmaatiot siirtyvät toukokuusta johonkin myöhempään ajankohtaan. 

Teemme huhtikuun aikana verkossa suoritettavan seurakuntasafarimateriaalin. Lisää infoa tähän materiaaliin liittyen tulee viimeistään toukokuun alussa. 

Toukokuussa tiedämme paremmin, voidaanko kesän rippileirit toteuttaa ja miten. 

Vaikka seurakunnan fyysinen toiminta onkin tauolla, ei kirkko tai seurakunta ole kadonnut mihinkään. Rippikoulupassin merkintöjen kerääminen jatkuu näin poikkeusoloissa verkossa, minne kaikki seurakunnan toiminta on siirtynyt. Pyydämme huoltajia kuittaamaan nuoren riparipassiin kun tämä on osallistunut verkossa johonkin kirkon toimintaan. Kirjatkaa mitä, missä ja mistä. Alla mahdollisuuksia: 
- Nurmijärven seurakunnan nuorten toiminta verkossa: seuraa IG:ssä @nurtsinnuoret ja ajankohtaisuutiset https://www.nurmijarvenseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille/ajankohtaista . Lisää verkkonuorisotyötä on tulossa, kunhan nuorisotyö saa asian organisoitua. Viimeisimmät infot IG:stä. 
- Nurmijärven seurakunnan striimattu jumalanpalvelus ‘Nurmijärven seurakunta’ -Facebook-sivulla 
- Live-kirkon toiminta: https://livekirkko.fi/livekirkko-ry/livekirkko-tarjoaa-uskon-harjoittamisen-mahdollisuuden-epidemia-aikanakin/ 
- TV-jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 10 

Lisää tietoa tilanteesta seurakunnan toiminnan osalta seurakunnan nettisivuilta www.nurmijarvenseurakunta.fi 

Kaikissa huolissa ja murheissa voit kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen. Seurakunta avaa myös puhelinnumeron, johon voi soittaa eri kysymyksissä ja pyytää apua. Diakonit ja papit ym. vastaavat numeroon vuorollaan. Rippikouluasioissa voit olla yhteydessä myös oman riparisi työntekijöihin. 

Näin epävarmuudenkin keskellä saamme luottaa siihen, että rakastava Isä Jumala on kanssamme. Antakoon kolmiyhteinen Jumala Pyhän Henkensä kautta lohtua ja turvaa sinun arkeesi. 

T. Johannes ja Timo, Rippikoulutiimi 

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia