Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien pöytäkirjat vuodelta 2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2023

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2023

Julistus- ja palvelutyön johtokunta pöytäkirjat 2023

Kasvatustyön johtokunta pöytäkirjat 2023

Kiinteistöpalvelun johtokunta pöytäkirjat 2023