Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.

Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollinen vihkiminen edellyttää, että molemmat kuuluvat kirkkoon ja ovat käyneet rippikoulun. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen pariskunnasta kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Kirkollisen vihkimisen sisältö on siinä, että vihittävät sitoutuvat julkisesti elämään keskenään avioliitossa myötä- ja vastoinkäymisissä. Paikalle kokoontunut seurakunta rukoilee avioliittoon vihittävien ja heidän tulevaisuutensa puolesta. Vihkiminen voidaan toteuttaa myös morsiusmessuna, jolloin vihkitoimitukseen sisältyy ehtoollisen vietto.

Vihkipaikka

Nurmijärven seurakunnassa voidaan vihkimisiä toimittaa Nurmijärven, Klaukkalan ja Rajamäen kirkoissa, seurakuntakeskuksen kappelissa, tai muussa erikseen sovittavassa paikassa. Vihkiminen voidaan suorittaa muualla esim. kotona kasteen yhteydessä tai vaikka pihajuhlassa kotona. Kesä on suosituinta vihkimisaikaa, joten erityisesti kirkko kannattaa varata hyvissä ajoin.

Sekä kirkoissa että  kappelissa seurakunta huolehtii normaalista alttarin kukituksesta sekä vihkiryijystä. Muusta koristelusta vastaa hääpari. Koristelusta on etukäteen neuvoteltava suntion kanssa.

Vihkimisen valmistelut

Vihkitoimituksesta voit sopia ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon. Sieltä saa myös tietoa tarvittavista asiakirjoista kuten avioliiton esteiden tutkimisesta eli kuulutuksista. Seurakuntatoimistosta saa tietoa myös seurakuntakeskuksen tiloista mahdollista hääjuhlan viettoa varten. Koska kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus, kannattaa musiikkivalinnoista olla etukäteen yhteydessä kanttorin kanssa.

Papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat maksuttomia. Mikäli halutaan pappi tai kanttori jostakin muualta kuin Nurmijärveltä, tulee vihkiparin itse pyytää häntä. Tästä järjestelystä tulee ajoissa ilmoittaa seurakuntatoimistoon. Tällöin mahdollisista matkakuluista huolehtii häiden järjestäjä.

Vihkitilaisuus ja hääjuhlat voivat olla isot, mutta myös pieni hääjuhlahetki voi olla kaunis ja ikimuistoinen. Riittää että paikalla on vähintään kaksi todistajaa.

Muistilista vihkiparille kirkollista vihkimistä varten:

  • Avioliiton esteiden tutkinta
  • vihkipaikan, papin ja kanttorin varaaminen
  • kaksi todistajaa
  • sormus/sormukset

Avioliiton siunaus

Avioliitto voidaan kirkollisesti siunata silloin kun pariskunta on solminut avioliiton maistraatissa. Pääpaino on yhteisellä rukouksella vihkiparin puolesta sekä Jumalan siunauksen pyytämisellä parin yhteiseen elämään.

Jos toinen puolisoista ei kuulu kirkkoon tai hän kuuluu johonkin toiseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen siunaustilaisuus. Avioliiton siunaaminen on mahdollinen silloinkin, kun kumpikaan aviopuolisoista ei kuulu kristilliseen kirkkoon.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku