Isoshaku

Isoshaku kesän 2024 ripareille ja varkkaleireille on auki 1.-31.3.2024. Hakulomakkeeseen pääset tästä.

Isoshaku tapahtuu sähköisesti

Isoshaku talven rippikouluihin tapahtuu marraskuun ja kesän rippikouluihin maaliskuun aikana. Talven isoshaku on vain jo todistuksensa saaneille vanhoille isosille. Kesän isoshakuun voivat osallistua uudet koulutuksensa syksyllä aloittaneet sekä jo todistuksen saaneet isoset. Talven isosvalinnat ilmoitetaan ennen joulua ja kesän isosvalinnat ilmoitetaan huhtikuun aikana.


Hakulomakkeen täyttöohjeet

Täytä kaikki kohdat huolellisesti. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen ruudulle tulee teksti siitä, että isoshakemuksesi on vastaanotettu.

Henkilötiedot + rippikoulu-/isoskoulutustiedot
Lomakkeessa kysytään aluksi hakijan henkilötiedot. Tiedot ovat luottamuksellisia. Pakolliset tiedot on merkitty *-merkillä. Lomakkeeseen tulee kirjata huolellisesta mahdolliset erityisruokavaliot ja terveydentilaan liittyvät, isovalinnassa huomioon otettavat seikat. Lomakkeessa kysytään myös huoltajan tiedot, johon tulee merkitä ainakin yhden huoltajan nimi ja yhteystiedot. Lomakkeessa kysytään tiedot hakijan rippikoulusta ja konfirmaatiosta sekä isoskoulutuksesta (ajankohta/vuodet ja paikka).

 

Isoseksi hakeminen

Kohdassa kysytään perusteluja, miksi hakija haluaa isoseksi ja miksi hänet pitäisi valita isoseksi. Lisäksi kysytään hakijan harrastuksia ja erityistaitoja, pyydetään kertomaan isos- ja ohjauskokemuksestaan, mm. leireistä, joilla on ollut - erityisesti leireistä, joilla on ollut isosena. Lisäksi kysytään sitoutumista päihteettömyyteen. Halutessaan hakija voi myös kertoa muita asioita, jotka haluaa otettavan isosvalinnassa huomioon.

 

Rippikouluvaihtoehtojen valinta

Ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä suosikkijärjestyksessä vähintään yksi rippikouluvaihtoehtoa: ohjelma vaatii siis vähintään yhden vaihtoehdon. Yläraja on kahdeksan. Mieluisin rippikouluvaihtoehto laitetaan ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin sitten jne. Isosteluvaihtoehtoja valitessa kannattaa huomioida myös rippikoulujen konfirmaatioaika- ja paikka. Tarkemmat tiedot rippikoulujen konfirmaatioista löytyy tämän linkin takaa.

 

Valintatietojen ilmoittaminen

Tiedot isosvalinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla.

 

Kysyttävää? Ongelmia?

Mikäli ilmoittautumisesta on jotakin kysyttävää tai siinä ilmenee ongelmia, voit ottaa yhteyttä Tiinaan, 0401947676, tiina.o.ahonen@evl.fi

Yleistä tietoa riparien isoshausta

Isonen on rippikoulussa töissä. Niinpä isospaikkaa, aivan kuten muitakin työpaikkoja, haetaan. Tämä on välttämätöntä siksikin, että isoseksi haluavia on enemmän kuin tarjolla olevia isospaikkoja. Isoseksi hakiessaan joutuu väkisinkin pohtimaan omia motivejaan ja ajatuksiaan isosena olemisesta. On tärkeää, että rippikouluun saadaan sellaisia isosia, jotka oikeasti haluavat hoitaa työnsä hyvin ja ovat tehtävänsä arvoisia.

Isosvalinnat tekee isoskouluttajista koostuva valitsijatiimi. Isoskoulutuksen aikana isoskouluttajat seuraavat koulutettavien kasvua isoseksi ja isosen tehtäviin. Valitsisijatiimin tavoitteena on muodostaa jokaiselle leirille mahdollisimman toimiva isosryhmä. Hyvässä isosryhmässä on tilaa erilaisille persoonallisuuksille. Joukkoon mahtuu vilkkaita ja ujoja, puheliaita ja hiljaisia. Jokaisessa isosryhmässä tulee olla uusia ja kokeneita isosia, tyttöjä ja poikia, eri puolilta Nurmijärveä olevia isosia. Myös isosten omat hakutoiveet vaikuttavat valintoihin.

Isosvalinnat tehdään seuraavien kriteereiden perusteella:
- aktiivisuus ja osallistuminen isoskoulutukseen ja muuhun seurakunnan toimintaan
- isosten omat hakutoiveet
- jokaisen rippikoukun isosryhmän koostuminen
     - uusia ja vanhoja isosia
     - erilaisia persoonia, erilaisia vahvuuksia
     - isosia joka puolelta Nurmijärveä
- soveltuvuus isosen tehtäviin
- hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei käsitellä

- isoskoulutuksesta valmistuneet isoset, jotka eivät ole päässeet vielä toimimaan isosena leirillä ovat etusijalla talven leirien isosvalinnoissa

Kuten jo yllä todettiin, ei kaikille isoseksi hakeneille välttämättä riitä isospaikkaa. Ne isoseksi hakeneet, jotka eivät isoshaussa ole tulleet valituiksi, ovat luonnollisesti varasijalla. Isoskoulutus ei kuitenkaan mene missään nimessä hukkaan, vaikka ei pääsisikään heti ensi hakemalla isoseksi, sillä isoskoulutus on paljon muutakin kuin isosen tehtäviin valmentautumista. Se on koulua elämää varten. Sen aikana tutustuu uusiin ihmisiin, oppii elämässä tarvittavia ihmissuhdetaitoja, saa monenlaisia kokemuksia ja muistoja, rohkeutta ja luottamusta, tietoja ja taitoja...