Päiväkerhot

Päiväkerhossa on iloa ja elämyksiä, ihmettelyä ja tykkäämistä. Turvallinen ja rakastava ilmapiiri antaa pohjaa hiljentymiselle ja pyhän kokemiselle.

Ryhmässä lapsen sosiaaliset taidot vahvistuvat. Päiväkerhotoiminnan avulla seurakunta antaa kasteopetusta alle kouluikäisille lapsille, kasvattaa lapsia seurakunnan yhteyteen sekä tukee heidän vanhempiaan kasvatustehtävässä.

Ilmoittautuminen päiväkerhoihin lukuvuodelle 2019-2020 on avoinna.

 

 • Ilmoittautuminen on edelleen avoinna.
 • Kerhojen kokoontumispäivät ja -ajat löydät tältä sivulta.
 • Muutamiin kerhopisteisiin on mahdollista hakea kerhopaikkaa 2-vuotiaille lapsille (Kirkonkylä, Klaukkala, Kuusirinne, Rajamäki ja Röykkä).
 • Tieto kerhopaikasta tulee sähköpostitse touko-kesäkuun taitteessa.

 

Kerhopisteet lukuvuonna 2019-2020 (19.8.2019 alkaen):

 • Harjula, Viljelystie 15
  • 3-6-vuotiaat
 • Herunen, Herusten kioski, Herustentie 248
  • 3-6-vuotiaat
 • Kirkonkylä, Seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7
  • 2- ja 4-6-vuotiaat
 • Kirkonkylä, Kuusela, Malakiaksentie 5
  • 3-vuotiaat
 • Klaukkala, kirkon päiväkerhotilat, Ylitilantie 6
  • 2-6-vuotiaat
 • Kuusirinne, kerhotalo, Herontie 1
  • 2-6-vuotiaat
 • Perttula, Kansantalo, Nummenpääntie 9
  • 3-6-vuotiaat
 • Rajamäki, kirkon päiväkerhotilat, Patruunantie 7
  • 2-6-vuotiaat
 • Röykkä, Toimela, Männikönaukiontie 4
  • 2-6-vuotiaat

 

Täytä ilmoittautumiskaavake tästä.

 

Ohjeita ilmoittautumiseen:

1.) Täytä ensin päiväkerholaisen tiedot. Tiedot ovat luottamuksellisia. Pakolliset tiedot on merkitty *-merkillä. Muuta huomioitavaa- kohdassa voi mm. toivoa pääsyä kaverin tai sisaruksen kanssa samaan ryhmään.

2.) Tämän jälkeen täytä huolellisesti huoltajan tiedot. Olemme siirtyneet käyttämään verkkomaksulaskutusta ja hoidamme sen tämän saman järjestelmän kautta, joten on olennaista, että tiedot ovat oikein.

3.) Valinnat vaihtoehtoisista ajoista ja paikoista: valitse mieluisin vaihtoehto ensin - toiseksi mieluisin seuraavaksi jne. Voit valita enintään kolme vaihtoehtoa. Valinta tapahtuu listalla oikealla olevista "lisää"- painikkeista.

4.) Kerhopisteen jälkeen kerhon alkamis- ja päättymispäiviksi on merkitty päivä, jolloin uuden lukuvuoden päiväkerhotoiminta käynnistyy, mutta tästä ei tule välittää. Asia liittyy ohjelmiston teknisiin vaatimuksiin. Kerhojen lukuvuosi kestää elokuusta 2019- toukokuuhun 2020.

5.) Kun olet täyttänyt kaikki kohdat paina "ilmoittaudu"- painiketta. Ilmoittautumisestasi tulee sähköpostiviesti antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

- mikäli kohtaat ongelmia ilmoittautumisessa, olethan yhteydessä Lapset ja perheet- toimistoon p. 050 356 4881/Taina Rauhala tai taina.rauhala@evl.fi.

*************************************************************************

Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä Lapset ja perheet- toimistosta koko lukuvuoden ajan.

Hakulomakkeita saa paperisina päiväkerhoista ja seurakuntatoimistosta. Paperisen hakulomakkeen voi palauttaa kerhopisteeseen tai postitse lapset ja perheet- toimistoon: Nurmijärven seurakunta, Lapset ja perheet, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

              ************************************************************
Lapsi pujottaa helmiä nauhaan.

Päiväkerho on tarkoitettu 2 - 6 vuoden ikäisille lapsille

Kerhojen kokoontumiskerrat ja -ajat vaihtelevat yhdestä kolmeen kertaan viikossa, kahdesta neljään tuntiin kerrallaan.

Ryhmän perustamisen vähimmäiskoko on 10 lasta. Kerhon ohjaajina on kaksi koulutettua lastenohjaajaa. Lapset ovat kerhoaikana vakuutettuja.
Kerhotoiminnassa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet, vahvuudet, sekä tuettavat alueet. Hänelle pyritään luomaan edellytyksiä kehittää taitojaan monipuolisesti, oman kehitystasonsa mukaisesti.

Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys: Hiljaisuus ja pyhyys hoitavat lasta. Kasteopetus kulkee mukana kaikessa päiväkerhon toiminnassa. Keskeistä kerhotyössä on että lapsi kokee olevansa hyväksytty ja uskaltaa ilmaista itseään.
Leikki muodostaa perustan kaikelle oppimiselle, koska leikeissä yhdistyvät kaikki kehityksen piirteet, mm: liikkuminen, tunteet, ajattelu ja sosiaaliset suhteet.
Leikki on kanava, jonka avulla lapsi voi purkaa tunteitaan ja ilmaista itseään omaehtoisesti. Leikki antaa lapselle tyydytystä, mielihyvää ja iloa.

**************************************************************************

Päiväkerhot kokoontuvat lukuvuonna 2019-2020 seuraavissa paikoissa:


Harjula, Viljelystie 15, 01840 Klaukkala
puh. 050 331 4518

ti ja to klo 9-12

**********
Herusten kioski, Herustentie 248, 05620 Hyvinkää
puh. 050 383 0583

to ja pe klo 9-12

**********
Kirkonkylä srk-keskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi
puh. 050 379 5770

2-vuotiaat: ma klo 9-11

3-vuotiaat: ti ja to klo 9-11, kerho kokoontuu Kuuselassa, Malakiaksentie 5

4-5-vuotiaat: ma klo 12-15, ke, to ja pe klo 9-12 (ruokailu ke)

**********
Klaukkala, kirkon kerhotilat, Ylitilantie 6, 01800 Klaukkala
puh. 050 366 3692

2-vuotiaat: to klo 9-11

3-5-vuotiaat: ma ja ke klo 9-13 ja to klo 12-16

**********
Lepsämä, Kuusirinteen kerhotalo, Herontie 1, 01830 Lepsämä
puh. 050 348 6540

2-5-vuotiaat: ma klo 9-12 ja klo 13-16, ke klo 9-12 ja to klo 13-16

**********

Perttula, Kansantalo, Nummenpääntie 9, 01860 Perttula

puh. 050 584 6715

3-5-vuotiaat: ma klo 13-16, ti ja to klo 9-12

**********

Rajamäki, kirkon kerhotilat, Patruunantie 7, 05200 Rajamäki

puh. 050 320 7420

2-3-vuotiaat: ma ja pe klo 9-11

4-vuotiaat: ti klo 9-12 ja pe klo 12-15

5-vuotiaat: ma ja to klo 12-16, ke klo 9-13

**********
Röykkä, Toimela, Männikönaukiontie 4, 05100 Röykkä
puh. 050 571 8524

2-5-vuotiaat: ma ja ke klo 9-12

**********

Lukuvuoden 2019-2020 päiväkerhomaksut:


Lukukausimaksu määräytyy ryhmän viikoittaisten kokoontumiskertojen mukaan. Kerhot laskutetaan kerran lukukaudessa (elokuu-joulukuu ja tammikuu-toukokuu) loka- ja helmikuun aikana:

 • kerran viikossa kokoontuva kerho 30€
 • kahdesti viikossa kokoontuva kahden tunnin kerho 50€,
 • kahdesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 60€,
 • kolmesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 80€,
 • kolmesti viikossa kokoontuva neljän tunnin kerho 90€.

Kirkonkylän seurakuntakeskuksen 4-5-vuotiaat ruokailevat keskiviikkoisin kerhoaikana ohjaajiensa kanssa seurakuntakeskuksessa. Ruokailu laskutetaan kerhomaksun yhteydessä:

 • 1 ruokailua viikossa ja 4 kerhopäivää viikossa yht. 105€ / lukukausi
 • 1 ruokailua viikossa ja 3 kerhopäivää viikossa yht. 95€ / lukukausi
 • 1 ruokailu viikossa ja 2 kerhopäivää viikossa yht. 75€ / lukukausi

Lukuvuonna 2019-2020 päiväkerho on ilmainen vuonna 2016 ja sen jälkeen syntyneille.

Sisarusalennus 50% pienemmästä maksusta.

Tarvittaessa voi anoa maksuvapautusta. Lomakkeita on saatavilla kerhopisteistä sekä Lapsi- ja perhetyön toimistosta.


Kasvatustyön johtokunta tarkistaa maksut vuosittain.

 

*****************************************************************************

Vanhempien palautteita päiväkerhoista:

- kerhoissa on aina lämmin ja hyväntuulinen vastaanotto.

- ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja turvallisia aikuisia, he tekevät työtä sydämellään.

- ohjaajille on helppo puhua avoimesti aroistakin asioista.

- päiväkerhon antama hengellinen kasvatus kasvattaa lapsen omaa arvomaailmaa ja kasvattaa lasta pohtimaan ja kasvamaan yhdessä toisten kanssa sekä antaa kokemuksen olla kasvatettavana ja vuorovaikutuksessa kodin ulkopuolella.

- lapsi oppii luottamaan toisiin aikuisiin, opettelee itsenäistymistä ja sosiaalisia taitoja sopivan kokoisissa ryhmissä.

- kerhoissa opitaan ryhmädynamiikkaa ja yhteisöllisyyttä. Rikkautta on myös se, että lapset oppivat olemaan ja elämään erilaisten ihmisten kanssa. Siellä opitaan myös hyviä arvoja, toisesta välittämistä ja toisten huomioimista.

- toiminta on ikätasoista, hyvinsuunniteltua ja monipuolista. Lapset huomioidaan yksilöllisesti.

- lapset ja vanhemmat tulevat kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

- päiväkerhot antavat ennenkaikkea sisältöä elämään ja ne ovat lapsille merkityksellisiä. Laulut, leikit, hartaudet ja askartelut tuovat lapsen elämään mukavaa maustetta. Kerhotuntien aikana tehdyillä asioilla on suurta merkitystä ja niihin palataan pitkin viikkoa.

- päiväkerhon lapselle tuoma ilo ja innostus sekä onnistumisen kokemukset ja kasvatuskumppanuus ovat tärkeä asia koko perheelle.

- plussaa erityisesti siitä, että kerhot toimivat myös sivukylillä.

- omat kokemukset ja arviot kerhotoiminnasta ovat pelkästään positiivisia. Jos saisin päättää niin haluaisin päivähoidonkin olevan juuri tämänlaista.

 

-Lämpimät kiitokset kyselyyn vastanneille -

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Toimistosihteeri
Kirstaantie 5-7
01900 Nurmijärvi
Johtava varhaiskasvatuksenohjaaja
Kirstaantie 5-7
01900 Nurmijärvi