Päiväkerhot

 • Päiväkerho on tarkoitettu 2-5- vuotiaille lapsille.
 • Kerhojen kokoontumiskerrat ja -ajat vaihtelevat yhdestä kolmeen kertaan viikossa, kahdesta neljään tuntiin kerrallaan.
 • Ryhmän perustamisen vähimmäiskoko on 10 lasta.
 • Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lastenohjaaja.
 • Lapset ovat kerhoaikana vakuutettuja.

Päiväkerhon sisältö

 • Kerhotoiminnassa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet, vahvuudet, sekä tuettavat alueet. Hänelle pyritään luomaan edellytyksiä kehittää taitojaan monipuolisesti, oman kehitystasonsa mukaisesti.
 • Keskeistä kerhotyössä on, että lapsi kokee olevansa hyväksytty ja uskaltaa ilmaista itseään.
 • Päiväkerhossa on iloa ja elämyksiä, ihmettelyä ja tykkäämistä.
 • Kristillinen kasvatus on lapsilähtöistä. Turvallinen ja rakastava ilmapiiri antaa pohjaa hiljentymiselle ja pyhän kokemiselle.
 • Ryhmässä lapsen sosiaaliset taidot vahvistuvat. 
 • Leikki muodostaa perustan kaikelle oppimiselle, koska leikeissä yhdistyvät kaikki kehityksen piirteet, mm: liikkuminen, tunteet, ajattelu ja sosiaaliset suhteet.
 • Jokainen kerhopäivä sisältää ympäristökasvatusta 

 

 

 

Lapsi roikkuu puussa syksyisessä metsässä.
Lapsen mustikkaiset kädet.
Metsäretkellä!
Lapsi istuu kalliolla, metsässä. Kädet ristissä.
Mitä asiaa sinulla olisi Taivaan isälle juuri tänään? - Ettei tapahtuisi huonoa ja että olisi kiva maailma.

Päiväkerhoon ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022

 • päiväkerhoihin ilmoittautuminen on avoinna ympäri vuoden 
 • 2-vuotiaille lapsille on mahdollista hakea kerhopaikkaa Kirkonkylän, Klaukkalan ja Rajamäen kerhoihin
 • Tieto kerhopaikasta lähetetään vanhemmalle sähköpostitse 
 • lukuvuoden 2021-2022 päiväkerhotoiminta on käynnistynyt maanantaista 23.8.2021 alkaen kerhojen omien lukujärjestysten mukaisesti

Päiväkerhon ilmoittautumiskaavake 

Ohjeita ilmoittautumiseen:

 1. Täytä ensin päiväkerholaisen tiedot. Tiedot ovat luottamuksellisia. Pakolliset tiedot on merkitty tähti-merkillä.
 2. Muuta huomioitavaa- kohdassa voi mm. toivoa pääsyä kaverin tai sisaruksen kanssa samaan ryhmään.
 3. Kerhon aloitusajankohdaksi voi toivoa jotain muuta ajankohtaa kuin elokuuta 2021, jolloin päiväkerhotoiminta käynnistyy (esimerkiksi jos kerhon aloitus olisi ajankohtaista vuoden 2021-2022 vaihteessa).
 4. Ryhmätoive: valitse mieluisin vaihtoehto ensin - toiseksi mieluisin seuraavaksi jne. Voit valita enintään kolme vaihtoehtoa.
 5. Täytä huolellisesti huoltajan tiedot. Käytämme verkkomaksulaskutusta ja hoidamme sen tämän saman järjestelmän kautta, joten on olennaista, että tiedot ovat oikein.
 6. Kun olet täyttänyt kaikki kohdat paina "Lähetä"- painiketta. 

 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Lapset ja perheet- toimistoon 050 356 4881/Taina Rauhala tai taina.rauhala@evl.fi.

Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä Lapset ja perheet- toimistosta koko lukuvuoden ajan.

 

Päiväkerhojen kokoontumispaikat lukuvuonna 2021-2022 ja yhteystiedot:

Kokoontumisaikoihin vaikuttaa ilmoittautuneiden lasten lukumäärä ja ikäjakauma. Kerhoryhmän perustamisen vähimmäiskoko on 10 lasta.


Herusten kioski, Herustentie 248, 05620 Hyvinkää
050 383 0583/Kirsi Marila ja 050 467 2454/Sanna Puhakka

 • 3-5v. tiistai klo 9-11, keskiviikko klo 9-12, torstai klo 12.30-15.30 ja perjantai klo 9-12


Kirkonkylä srk-keskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi
4- ja 5-vuotiaat: 050 467 2488/Anne-Maria Ahlstedt ja 050 379 5770/Sari Lehtinen                                                                                                              3-vuotiaat: 050 348 6553/Anne Karosvuo ja 050 470 7327/Tanja Vuorinen                                                                                                                            2-vuotiaat: 050 464 6554/Tiina Mattila ja 050 571 8524/Mari Havukainen      

 • 2v. tiistai ja torstai klo 9-11 (kerho kokoontuu Kuuselassa, Malakiaksentie 5)
 • 3v. maanantai ja perjantai klo 9-11 (kerho kokoontuu Kuuselassa, Malakiaksentie 5)
 • 4v. maanantai ja torstai klo 9-12
 • 5v. keskiviikko klo 9-13, torstai klo 13-16 ja perjantai klo 9-13


Klaukkala, kirkon kerhotilat, Ylitilantie 6, 01800 Klaukkala
2-vuotiaat ja 4-5-vuotiaat: 050 366 3692/Kirsi Risto ja 050 511 2306/Riitta Leskelä                                                                                                                  3-4-vuotiaat: 050 331 4518/Päivi Kallonen ja 050 348 6540/Iiris Tornack  

 • 2v. maanantai ja torstai klo 9-11
 • 3-4v. tiistai ja torstai klo 9-12
 • 4-5v. maanantai klo 12-16, keskiviikko klo 9-13 ja perjantai klo 12-16

Lepsämä, Kuusirinteen kerhotalo, Herontie 1, 01830 Lepsämä
050 348 6540/Iiris Tornack ja 050 331 4518/Päivi Kallonen

 • 3-5v. maanantai klo 9-12 / klo 13-16, keskiviikko klo 9-12 ja torstai klo 13-16

Perttula, Kansantalo, Nummenpääntie 9, 01860 Perttula                                                                                                                                                   050 584 6715/Tarja Rantanen ja 050 470 7327/Tanja Vuorinen

 • 3-5v. tiistai, keskiviikko ja torstai klo 9-12

Rajamäki, kirkon kerhotilat, Patruunantie 7, 05200 Rajamäki                                                                                                                                              050 320 7420/Tea Nuora ja 050 321 9796/Katja Sulasalmi

 • 2-3v. tiistai ja torstai klo 9-11
 • 4v. maanantai ja torstai klo 12-15 
 • 5v. tiistai klo 12-16, keskiviikko ja perjantai klo 9-13

 

Lukuvuoden 2021-2022 päiväkerhomaksut:


Lukukausimaksu määräytyy ryhmän viikoittaisten kokoontumiskertojen mukaan. Kerhot laskutetaan kerran lukukaudessa: syyslukukausi lokakuussa ja kevätlukukausi maaliskuussa. 

 • kerran viikossa kokoontuva kerho 30€
 • kahdesti viikossa kokoontuva kahden tunnin kerho 50€
 • kahdesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 60€
 • kolmesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 80€
 • kolmesti viikossa kokoontuva neljän tunnin kerho 90€

Kirkonkylän seurakuntakeskuksen 4- ja 5-vuotiaat ruokailevat kerran viikossa kerhoaikana ohjaajiensa kanssa seurakuntakeskuksessa. Ruokailu laskutetaan kerhomaksun yhteydessä.

4-vuotiaat (kerhon kesto 3h/krt):

 • 1 ruokailua viikossa ja 2 kerhopäivää viikossa yht. 75€ / lukukausi
 • 1 ruokailu viikossa ja 1 kerhopäivä viikossa yht. 45€ / lukukausi

5-vuotiaat (kerhon kesto 2x4h ja 2x3h):

 • 1 ruokailua viikossa ja 3 kerhopäivää viikossa yht. 95€ / lukukausi
 • 1 ruokailu viikossa ja 4 kerhopäivää viikossa yht. 100€ / lukukausi

Lukuvuonna 2021-2022 päiväkerho on ilmainen vuonna 2018 ja sen jälkeen syntyneille.

Sisarusalennus on 50% pienemmästä maksusta.

Tarvittaessa voi anoa maksuvapautusta. Lomakkeita on saatavilla kerhopisteistä sekä Lapset ja perheet- toimistosta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Toimistosihteeri
Kirstaantie 5-7
01900 Nurmijärvi
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kirstaantie 5-7
01900 Nurmijärvi