EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se Nurmijärven seurakuntaan.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissa

Nurmijärven seurakunta hankkii tietosuojavastaavan palvelut Vantaan seurakuntayhtymältä.

Vantaan seurakuntayhtymän tietosuojavastaavana toimii asiakirjahallinnan suunnittelija Heli Nieminen, p. 050 573 6351, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa.

Nurmijärven seurakunnan tietosuojayhdyshenkilöna toimii hallintopäällikkö Pekka Tukeva, p. 040 547 1850, pekka.tukeva@evl.fi.