Nurmijärvi on yli 42.000 asukkaan kasvava kunta Uudellamaalla. 460-vuotiaan seurakunnan jäsenmäärä on noin 31 000.  Alue on jaettu kolmeen kirkkopiiriin, jokaisessa on oma kirkko ja aktiivista toimintaa.  Työntekijöitä on 115.

Nurmijärven seurakunnassa on haettavana

JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Virka täytetään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viranhaltijan tehtävänä on huolehtia nuorisotyön johtamisesta sekä toimia kuuden nuorisotyönohjaajan lähiesimiehenä vastaten hallinnollisista tehtävistä. Lisäksi tehtävään kuuluu osallistuminen rippikoulu- ja nuorisotyöhön.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuori-sotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto.

Eduksi katsotaan kirkon työalajohtamisen koulutus, johtamiskokemus, tiimityöskentelyn osaaminen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 601,5 mukainen (2912,82 €). Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %.
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR:n kautta 15.7.2018 klo 15.00 mennessä.
Vain järjestelmän kautta toimitetut hakemukset huomioidaan. Mahdolliset haastattelut
järjestetään to 30.8.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Ari Tuhkanen 040 704 1630 ari.tuhkanen@evl.fi (28.6. asti)
ja kappalainen Anna-Kaisa Tenhunen 050 374 0960 anna-kaisa.tenhunen@evl.fi (2.-3.7.)

*****************************************************************************

Nurmijärven seurakunnassa on haettavana LÄHETYSSIHTEERIN 50 % viransijaisuus vakinaisen lähetyssihteerin osa-aikaeläkkeen sijaisena. Tehtävä täytetään 1.10. alkaen tai sopimuksen mukaan. Sijaisuus on määräaikainen siihen saakka, kunnes vakinainen lähetyssihteeri jää kokonaan eläkkeelle.

Viransijaisen keskeisimmät työtehtävät ovat yhdessä vakinaisen viranhaltijan kanssa
- kokonaisvastuu työalasta
- lähetystietoisuuden ja lähetystyön muotojen kehittäminen
- yhteydet nimikkolähetteihin ja eri lähetysjärjestöihin
- lähetyksen piirien koordinointi ja vapaaehtoisten vetäjien ohjaaminen
- lähetystyöhön ja kansainvälisyyteen liittyvien tapahtumien (esim. Kauneimmat joululaulut) järjestäminen
- lähetyskasvatus eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa (päivä- ja perhekerhot, rippikoulu, oppituntivierailut jne.)
- lähetykseen ja kansainväliseen työhön liittyvä viestintä

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan vaadittava tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Katsomme eduksi lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja laajuudeltaan vähintään 8 opintopistettä.

Edellytämme kirkon lähetyskentän vankkaa tuntemista, eri-ikäisten ihmisten lähetyskasvatuksen taitoja, kykyä organisoida isojakin tapahtumia sekä toimivia ihmissuhdetaitoja.
Arvostamme Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, taitoa ja mielenkiintoa kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä sekä seurakunnan tehtävien erityisluonteen ymmärtämistä.

Lähetyssihteerin viransijaisuuden palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502,75 mukainen (peruspalkka 2412,56 € euroa, josta 50 % 1206,28 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista, työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %, sekä harkinnanvaraista palkanosaa enintään 6 %. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävään valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset jätetään KirkkoHR:n kautta sähköisesti. Vain järjestelmän kautta toimitetut hakemukset huomioidaan.
Hakuaika päättyy ma 16.7. klo 12. Haastatteluihin kutsutaan pe 3.8. iltapäivällä. Haastattelut järjestetään Nurmijärven seurakuntakeskuksessa ke 8.8. klo 8.30-15 välillä.

Lisätietoja tehtävästä antaa lähetyssihteeri Eeva Halonen, eeva.halonen@evl.fi, 050 526 1522 tai kirkkoherra Ari Tuhkanen, ari.tuhkanen@evl.fi, 040 704 1630 (28.6. saakka).