Nurmijärven seurakunnassa vapautuu

IV SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Etsimme tehtävään motivoitunutta ja yhteistyökykyistä pappisvihkimyksen saanutta työntekijää, jolla on vahva osaamisen ja kehittämisen ote seurakuntapapin perustehtäviin, sekä kokemusta ja osaamista kirkon kasvatustyöstä. Seurakuntapastorin viran sivupainotuksena on tehdä tarpeen mukaan nuorisotyötä yhteistyössä nuorisotyön tiimin kanssa pääpainon ollessa kuitenkin yleisessä seurakuntatyössä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, tiimityö- ja työyhteisötaitoja, sekä viestinnän osaamisen taitoja.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen (peruspalkka 2941,95 €). Lisäksi maksetaan mahdollista henkilökohtaista palkanosaa Kirkon virka-työehtosopimuksen mukaisesti.

Valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Viran täyttää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antamalla viranhoitomääräyksen aikaisintaan 1.1.2020 alkaen.

Ilmoittautumiset virkaan 12.11.2019 klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumiseen liitetään Liitetiedosto-kohdassa nimikirjaote tai ansioluettelo, mikäli nimikirjaotetta ei ole saatavilla. Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa kirkkoHR-palvelussa.

Haastattelut ja työnäytteet toteutetaan 21.11.2019. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi ajankohta.

Lisätietoja tehtävästä antavat kirkkoherra Ari Tuhkanen, 040-704 1630 sekä notaari Pilvi Keravuori, 050-462 8616.

 

**********************************************************************************

Nurmijärven seurakunnassa on haettavana

VIESTINTÄSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN 60 % TEHTÄVÄ 1.2.2020-31.12.2021

Tehtävä täytetään 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viestintäsihteeri toteuttaa seurakunnan sisäistä ja ulkoista viestintää monipuolisesti tiedottajan kanssa: kirjoittaa juttuja verkkoon ja lehtiin, suunnittelee ja taittaa esitteitä ja ilmoituksia sekä tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan. Viestintäsihteeri toimii Nurmijärven Seurakuntaviesti -lehden toimitussihteerinä sekä tiedottajan sijaisena. Työtä on mahdollista painottaa printin tai verkon suuntaan valittavan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Arvostamme kokemusta viestinnän tehtävistä, soveltuvaa opisto- tai ammattikorkeakoulutasoista koulutusta, osaamista käytössämme olevista ohjelmista (Adobe CC), yhteistyötaitoja, tarkkuutta, luovuutta ja kirkon toimintaympäristön tuntemusta. Eduksi laskemme kokemuksen ja innostuksen sosiaalisesta mediasta ja visuaalisista sisällöistä, viestintäalan koulutuksen sekä uusien viestintäkanavien tuntemisen.

Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 501 (60 % osa-aikaisen peruspalkka 1335,39 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaista vuosisidonnaista palkanosaa sekä mahdollista suorituslisää. Työpaikkana on Nurmijärven seurakuntakeskus Nurmijärven kirkonkylällä.

Toimivan työyhteisön ja innostavan tehtävän lisäksi tarjoamme toimivan työterveyshuollon, Smartum-seteleitä ja muuta virkistystä sekä kohtuuhintaisen työpaikkaruokailun. Nurmijärven seurakunta on savuton työpaikka.

Viestintäsihteerin tehtävään valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkua.

Hakemukset jätetään KirkkoHR -järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy ke 6.11. klo 12.00. Hakijoita pyydetään varautumaan työhaastatteluun Nurmijärven seurakuntakeskuksessa to 14.11. virka-aikaan.

Lisätietoja antaa tiedottaja Piia Ahtee, 040 701 3592, piia.ahtee@evl.fi tai hallintopäällikkö Pekka Tukeva, 040 547 1850, pekka.tukeva@evl.fi.

************************************************************************

 

https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist?unitId=16