Nurmijärvi on yli 42.000 asukkaan kasvava kunta Uudellamaalla. 460-vuotiaan seurakunnan jäsenmäärä on noin 31 000.  Alue on jaettu kolmeen kirkkopiiriin, jokaisessa on oma kirkko ja aktiivista toimintaa.  Työntekijöitä on n. 115.

Nurmijärven seurakunnassa on haettavana LÄHETYSSIHTEERIN virka. Tehtävä täytetään 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Keskeisimmät työtehtävät ovat  
- lähetystietoisuuden ja lähetystyön muotojen kehittäminen
- yhteydet nimikkolähetteihin ja eri lähetysjärjestöihin
- lähetyspiirien koordinointi ja vapaaehtoisten vetäjien ohjaaminen
- lähetystyöhön ja kansainvälisyyteen liittyvien tapahtumien (esim. Kauneimmat joululaulut) järjestäminen
- lähetyskasvatus seurakuntalaisten parissa (mm. päivä- ja perhekerhot, rippikoulu, oppituntivierailut, lähetyspiirit)
- kansainvälisen työn koordinointi
- lähetykseen ja kansainväliseen työhön liittyvä viestintä

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan vaadittava tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Katsomme eduksi lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja laajuudeltaan vähintään 8 opintopistettä.  Edellytämme kirkon lähetyskentän vankkaa tuntemista, lähetyskasvatuksen taitoja, hyvää organisointikykyä sekä luontevia työelämätaitoja.  Arvostamme Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutusta, monipuolista kielitaitoa, taitoa ja mielenkiintoa kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä sekä seurakunnan tehtävien erityisluonteen ymmärtämistä.  

Lähetyssihteerin viran palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502,75 mukainen (peruspalkka 2436,69 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista, työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %, Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Hakemukset jätetään KirkkoHR järjestelmän kautta sähköisesti. Hakuaika päättyy ke 12.6.2019 klo 12.00. Haastattelut järjestetään Nurmijärven Seurakuntakeskuksessa ke 19.6.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Ari Tuhkanen, ari.tuhkanen@evl.fi, 040 704 1630