Hautajaiset

"Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Psalmi 23:1-2

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa elämän. Tyhjyyden tunne ja kysely kaiken tapahtuneen tarkoituksesta täyttää mielen. Surun keskellä kohtaamme asioita joita on vaikea hyväksyä ja ymmärtää. Keskustelu toisen ihmisen kanssa yhdessä kysellen ja taakkaa jakaen voi tuoda lohdutusta.

Erilaisten tunteiden ja kysymysten keskellä on myös ryhdyttävä hoitamaan monia käytännön asioita. Vaikka voimia tähän ei aina tuntuisikaan riittävän, voivat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan auttaa surevaa kulkemaan vaikean ajan yli.

Hautajaisjärjestelyt

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten vastuulla, mutta niitä ei kuitenkaan tarvitse hoitaa yksin. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Hautaan siunaamisaika ja hautapaikkaan liittyvät järjestelyt sovitaan seurakuntatoimistolla hautatoimen kanssa. Lue lisää Mukana kuoleman kohdatessa -esitteestä.

Siunaava pappi ottaa yhteyttä surukotiin ja käy omaisten kanssa läpi sekä tapahtunutta että edessä olevan toimituksen yksityiskohtia. Kanttorin kanssa sovitaan siunaustilaisuuden musiikista.

Hautajaiset antavat tilaisuuden yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle.

Seurakunnassamme siunaustilaisuus järjestetään yleensä Kirkonkylän ja Rajamäen siunauskappeleissa. Se on mahdollista myös Klaukkalan, Nurmijärven ja Rajamäen kirkoissa. Hautatoimilaki säätää, että kirkkoon kuulumisesta riippumatta hautaamisen hinta on kaikille kotikuntalaisille sama. Väestörekisteriin kuuluvalta peritään lisäksi kappelin vuokra.

Muistotilaisuus

Hautajaisten jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Vainajasta puhuminen ja yhdessä muisteleminen lohduttavat ja antavat voimia surun käsittelemiseen. Seurakunnalta löytyy monia muistotilaisuuden järjestämiseen sopivia paikkoja kuten Kirkonkylän ja Klaukkalan seurakuntakeskukset, Rajamäen seurakuntasali ja Kirkonkylän Isopappila. Kaikissa on erikokoisia tiloja, ja pöydät, tuolit, pöytäliinat ja astiastot ovat valmiina.

Ylösnousemususko tuo toivoa suruun ja ikävään. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meille jokaiselle on valmistettu sija taivaan kodissa. Kasteessa otsaamme piirrettiin ristinmerkki. Ristinmerkki seuraa meitä elämämme ajan, ja risti johdattaa meidät elämän lopulla myös kuoleman rajan yli. Se on elämän merkki, joka johdattaa meidät Jumalan luo.

Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani."
Psalmi 23:3-4

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö