Perheasioiden sovittelu 

Perheasiain sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat ovat tehneet eropäätöksen ja tekevät erojärjestelyitä. Sovittelussa huomio on lasten asioissa. Siinä etsitään ratkaisuja lasten asioiden järjestämiseen eron jälkeen siten, että lapsilla on mahdollisuus voida hyvin. Sovittelulla pyritään estämään vanhempien erimielisyyksien kasvaminen jatkuviksi riidoiksi, jotka haittaavat lasten hyvinvointia ja kuluttavat vanhempien voimavaroja. Ulkopuolisina sovittelijoina toimivat perheiden kanssa työskentelemään tottuneet ammattilaiset eri organisaatioista. Nurmijärven perheasiain neuvottelukeskus on mukana Keski-Uudenmaan SOTE:n sovitteluringissä. Ulkopuoliset sovittelijat eivät tarjoa valmiita ratkaisuja vaan esittävät eri näkökulmia ja auttavat vanhempia itse löytämään heidän lapsilleen sopivat järjestelyt. 

Yleisimpiä käsiteltäviä asioita ovat ovat lasten asuminen ja tapaamiset, mutta sovittelussa voidaan käsitellä mitä tahansa lapsen elämän järjestämiseen liittyviä asioita, joista molemmat vanhemmat haluavat neuvotella ja sopia. Sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. 

Perheasiain sovittelu aloitetaan valmistelevalla tapaamisella, jossa käydään läpi mitä sovittelu on ja kartoitetaan, onko sovittelulle esteitä. Tämän jälkeen vanhempien sovittelutapaamisia on yhdestä kolmeen. Viimeisellä kerralla sovitaan seurantatapaamisesta. Sovittelussa sovitut asiat voidaan myöhemmin vahvistaa lastenvalvojan luona. 

Lasten hyvinvointiin eron jälkeen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten hyvin vanhempien välinen yhteistyö sujuu. Jos omat yritykset keskustella kääntyvät herkästi riidaksi eikä erimielisyyksistä päästä eteenpäin, kannattaa hakea ulkopuolista tukea ja apua. 

Ajanvaraus ja tiedustelut puhelimitse sovittelukoordinaattori p. 040 315 2077 tai sähköpostitse perheasiainsovittelu@jarvenpaa.fi

Lisätietoja:

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakasryhmien_palvelut/lapset-nuoret-ja-perheet/perhekeskuspalvelut/perheoikeudelliset-palvelut/perheasioidensovittelu/