Haudan hallinta-aika

 

Hautaustoimilaki velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja. Nurmijärven seurakunnassa haudan hallinta-ajan tarkistus tehdään vuosittain.

Haudan hallinta-aika on nykyisin 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan voinut lunastaa 30, tai 50 vuodeksikin. Myös 75 vuoden hallinta-aikoja on 1930 – 1950-luvuilla monesti luovutettu. Vuotta 1931 edeltäneenä aikana on hauta joissain tapauksissa saatettu luovuttaa myös ainaishaudaksi. Jos omaisella on dokumentti ainaishaudasta, tieto siitä pyydetään esittämään seurakunnalle, jolloin hallinta on voimassa niin kauan, kuin hautaa hoidetaan

Kun hautaan haudataan vainaja, niin hallinta-aikaa jatketaan seurakunnan toimesta siten, että hallinta-ajaksi saadaan täydet 25 vuotta. Maksu on tällöin jatkovuosien määrän mukainen. Ellei hautauksia ole ollut, on hallinta-aika saattanut omaistenkin huomaamatta kulua umpeen.

 

Kuulutus haudan hallinta-ajan päättymisestä

Hallinta-ajan päättymisestä käytetään myös ilmausta hautaoikeuden päättyminen.

Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Seurakunta haluaa kuitenkin aina varmistuksen omaisilta, haluavatko he säilyttää haudan suvun hallussa, eli jatkaa haudan hallintaa. Tämän vuoksi julkaistaan kuulutus paikallisessa lehdessä, seurakuntakeskusten ja hautausmaiden ilmoitustauluilla sekä seurakunnan nettisivuilla.

Tiedottaminen tehdään kirjeellä, jos osoitetiedot on saatavilla, muutoin asetetaan haudalle tiedote. Tiedote asetetaan haudalle myös silloin, jos seurakunnan lähettämä kirje palautuu takaisin tai siihen ei vastata. Kirje palautuu jos osoitteenmuutosta ei ole ilmoitettu tai vastaanottaja on kuollut, eikä uutta haudan haltijaa ole ilmoitettu. Luettelo haudoista, joille etsitään haltijaa, on nähtävillä kuulutuksen yhteydessä edellä mainituissa paikoissa. Seurakunnan hautarekisteriin ei ole merkitty henkilötunnusta, jolla omaisen yhteystiedot voitaisiin etsiä.

 

Hallinta-ajan jatkaminen

Hallinta-ajan jatkoa ei tarvitse erikseen hakea. Tiedon saatuaan hautaoikeuden haltijan yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen lomakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Hallinta-ajan jatkamisesta peritään jatkovuosien määrän mukainen maksu, kuitenkin enintään 25 vuoden ajaksi, jolloin maksu on hinnaston mukainen hautapaikkamaksu.

Jos seurakunta hoitaa hautaa, haudan hallinta-ajan on ulotuttava vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimus.

 

Haudan palautuminen seurakunnalle

Ellei kukaan reagoi kuulutukseen ja virallinen hallinta-aika on kulunut umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan. Jos omaiset haluavat hautakivet itselleen, ne voi hakea 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä. Kivien poistoon on kuitenkin aina saatava lupa seurakunnalta.  Ellei kiviä poisteta, myös ne siirtyvät seurakunnalle.

Nurmijärven seurakunta poistaa palautuneille haudoille jääneet kivet, ei kuitenkaan kovin nopealla aikataululla, ellei omainen ole sitä toivonut.

Jos palautunut hauta muistomerkkeineen osoittautuu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi, se pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan omana kokonaisuutenaan alkuperäisellä paikallaan. Hautakiviä ei tässä tapauksessa saa poistaa.

Jos omaiset eivät jostain syystä ole pitkään aikaan huolehtineet haudasta ja huomaavat hautausmaalla käydessään, että hautakivi on hävinnyt, kannattaa ottaa yhteys seurakuntaan. Hautaoikeuden haltija voi lunastaa haudan takaisin ja hautakivikin voidaan palauttaa, ellei sitä ole säilytysajan jälkeen hävitetty (1-3 vuotta).

Palautuneita hautoja voidaan soveltuvista paikoista luovuttaa uudelleen käytettäväksi.

 

Tavoitteena siisti, hyvin hoidettu hautausmaa

Seurakunnalle on tärkeää paitsi hautausmaan siisteys, myös kulttuurihistorialliset arvot, joko vainajan tai muistomerkin kautta. Seurakunta voi järjestää tällaisen haudan hoidon, ellei omaisia enää ole. Hoitopäätöksen tekee kirkkovaltuusto.

Aiempina vuosina hautojen hallinta-aikoja ei ole seurattu säännöllisesti. Nyt pyritään tarkistus tekemään vuosittain. Useimmiten omaiset huolehtivat haudan kunnosta ja siisteydestä kiitettävästi. Hallinta-ajan päättyminen saattaa silti tulla monelle yllätyksenä, jota ei kuitenkaan kannata pelästyä, sillä asia on helposti hoidettu. Yhteydenotto seurakuntaan ja tarvittavasta maksusta huolehtiminen riittää.

Seurakunta haluaa pitää hautausmaan arvoisessaan kunnossa, jotta vierailu siellä tapahtuu kauniissa, tunnelmallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Osaltaan tässä on apuna se, kun jokaisesta haudasta huolehtii joku, on se sitten omainen tai seurakunnan työntekijä.

 

Nurmijärven hautausmaa kesäasussaan
Nurmijärven hautausmaa kesäasussaan