Haudan hallinta-aika

Hautaustoimilaki velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja. Nurmijärven seurakunnassa haudan hallinta-ajan tarkistus tehdään vuoden 2017 aikana.

Haudan hallinta-aika on nykyisin 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan voinut lunastaa 30 tai 50 vuodeksi.

Kun hautaan haudataan vainaja, niin hallinta-aikaa jatketaan seurakunnan toimesta siten, että hallinta-ajaksi saadaan täydet 25 vuotta. Ellei hautauksia ole ollut, on hallinta-aika saattanut omaistenkin huomaamatta kulua umpeen.

Hallinta-ajan jatkaminen

Hallinta-ajan jatkoa ei tarvitse erikseen hakea. Seurakunnan tiedottaessa päättyneestä tai päättymässä olevasta hallinta-ajasta, hautaoikeuden haltijan yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää. Tiedottaminen tehdään kirjeellä, jos osoitetiedot on saatavilla, muutoin tiedote asetetaan haudalle. Tiedote asetetaan haudalle myös silloin, jos seurakunnan lähettämä kirje palautuu takaisin tai siihen ei vastata. Kirje palautuu jos osoitteenmuutosta ei ole ilmoitettu tai vastaanottaja on kuollut, eikä uutta haudan haltijaa ole ilmoitettu. Luettelo haudoista, joille etsitään haltijaa julkaistaan myös seurakunnan internetsivuilla. Seurakunnan hautarekisteriin ei ole merkitty henkilötunnusta, jolla omaisen yhteystiedot voitaisiin etsiä.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen kaavakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Hallinta-ajan jatkamisesta peritään jatkovuosien määrän mukainen maksu, kuitenkin enintään 25 vuoden ajaksi, jolloin maksu on hinnaston mukainen hautapaikkamaksu.

Jos seurakunta hoitaa hautaa, haudan hallinta-ajan on ulotuttava vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimus.

 

Haudan palautuminen seurakunnalle

Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Seurakunta haluaa kuitenkin aina varmistuksen omaisilta, jatkavatko he haudan hallintaa.

Ellei kukaan reagoi muistutukseen ja virallinen hallinta-aika on kulunut umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan. Jos omaiset haluavat hautakivet itselleen, ne voi hakea 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä. Kivien poistosta on kuitenkin aina ilmoitettava seurakunnalle etukäteen. Ellei kiviä poisteta, myös ne siirtyvät seurakunnalle.

Nurmijärven seurakunta poistaa palautuneille haudoille jääneet kivet, ei kuitenkaan kovin nopealla aikataululla, ellei omainen ole sitä toivonut. Palautuneita hautoja voidaan myös luovuttaa uudelleen käytettäväksi.

Jos omaiset eivät jostain syystä ole pitkään aikaan huolehtineet haudasta ja huomaavat hautausmaalla käydessään, että hautakivi on hävinnyt, kannattaa ottaa yhteys seurakuntaan. Hautaoikeuden haltija voi lunastaa haudan takaisin ja hautakivikin palauttaa, ellei sitä ole säilytysajan jälkeen hävitetty (n. 3 vuotta).

 

Tavoitteena siisti, hyvin hoidettu hautausmaa

Seurakunnalle palautuu myös hautoja, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, joko vainajan tai muistomerkin kautta. Nämä haudat säilytetään ja niiden kunnossapidosta voidaan huolehtia seurakunnan toimesta. Aiempina vuosina hautojen hallinta-aikoja ei ole seurattu tarkkaan. Nyt pyritään tarkistus tekemään vuosittain. Useimmiten omaiset huolehtivat haudan kunnosta ja siisteydestä kiitettävästi. Hallinta-ajan päättyminen saattaa silti tulla monelle yllätyksenä, jota ei kuitenkaan kannata pelästyä, sillä asia on helposti hoidettu. Yhteydenotto seurakuntaan riittää.

Seurakunta haluaa pitää hautausmaan arvoisessaan kunnossa, jotta vierailu siellä tapahtuu kauniissa, tunnelmallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Osaltaan tässä on apuna se, kun jokaisesta haudasta huolehtii joku, on se sitten omainen tai seurakunnan työntekijä.

 

Nurmijärven hautausmaa kesäasussaan
Nurmijärven hautausmaa kesäasussaan