Kuulutus

Haudan hallinta-ajan päättyminen

Nurmijärven seurakunnassa on tehty hautojen hallinta-ajan tarkistus. Luettelo haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä, on nähtävillä seurakuntakeskusten ja hautausmaiden ilmoitustauluilla, sekä seurakunnan internetsivuilla (www.nurmijarvenseurakunta.fi).

Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan ensin henkilökohtaisesti kirjeellä, jos osoitetiedot on saatavilla, muutoin yllämainituilla tavoilla ja lisäksi tiedote asetetaan haudalle. Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Nurmijärven seurakunta haluaa kuitenkin vielä varmistaa kuuluttamalla, että asianomaiset saavat tiedon.

Haudan hallinta-aikaa voidaan jatkaa (Kirkkolaki luku 17 §2). Yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää. Hallinta-ajan jatkamisesta peritään jatkovuosien määrän mukainen maksu, kuitenkin enintään 25 vuoden ajaksi, jolloin maksu on hinnaston mukainen hautapaikkamaksu.

Haudan hallinta-aika on nykyisin 25 vuotta. Aikaisemmin on oikeuden hautaan voinut lunastaa 30, tai 50 vuodeksikin. Myös 75 vuoden hallinta-aikoja on 1930 – 1950-luvuilla monesti luovutettu. Vuotta 1931 edeltäneenä aikana on hauta jossain tapauksessa saatettu luovuttaa myös ainaishaudaksi. Jos omaisella on dokumentti ainaishaudasta, tieto siitä pyydetään esittämään seurakunnalle, jolloin hallinta on voimassa niin kauan, kuin hautaa hoidetaan.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Hautatoimen sihteeri

Saija Pakarinen puhelin: 044 422 05 03 (klo 9.00 – 16.00)
Kirstaantie 5 – 7
sähköposti: saija.pakarinen@evl.fi

 

Seurakunnalle palautuneet haudat

Vuonna 2019 kuulutetut haudat ovat nyt palautuneet seurakunnan hallintaan. Omaisilla on oikeus poistaa hautakivet kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Ellei hautakiviä ole poistettu määräaikaan mennessä, ne siirtyvät Nurmijärven seurakunnan omistukseen.

Luettelo palautuneista haudoista on nähtävillä seurakuntakeskusten ja hautausmaiden ilmoitustauluilla, sekä seurakunnan internetsivulla (www.nurmijarvenseurakunta.fi)

 

Vuonna 2020 päättyneet hallinta-ajat

Luettelo kuulutetuista haudoista on nähtävillä seurakuntakeskusten ja hautausmaiden ilmoitustauluilla, sekä seurakunnan internetsivulla (www.nurmijarvenseurakunta.fi)

Pyydämme haudan haltijaa ystävällisesti ottamaan yhteyttä Nurmijärven seurakunnan hautatoimeen. Yhteydenotot tulee tehdä mahdollisimman pian ja viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Muutoin hauta palautuu Nurmijärven seurakunnan hallintaan.

NURMIJÄRVEN SEURAKUNNALLE PALAUTUNEET HAUDAT

NURMIJÄRVEN HAUTAUSMAA, hautatunnukset:

01,05,073; 01,19,151; 01,51,492A; 01,55,544; 01,60,602; 01,60,606; 01,65,657A; 01,65,657B; 01,65,658; 01,U,003;

02,02,007; 02,02,011; 02,02,013; 02,03,017; 02,03,022-023; 02,04,030; 02,10,134; 02,12,172; 02,18,341;

02,18,356; 02,20,405; 02,20,408; 02,20,416; 02,21,457-458; 02,25,568;

3A,04,066; 3A,06,116-117; 3A,07,146; 3A,08,165-166; 3A,10,202; 3A,10,208-209; 3A,10,211; 3A,11,238; 3A,11,240; 3A,12,254; 3A,12,260; 3A,12,262-263; 3A,13,290-291; 3A,14,306-307; 3A,14,313; 3A,15,353; 3A,17,390; 3A,17,407; 3A,17,409-410; 3A,18,422; 3A,18,427; 3A,19,446; 3A,19,448-449; 3A,19,450;3A,20,480-481; 3A,21,520; 3A,21,524; 3A,21,525; 3A,22,542; 3A,22,545; 3A,23,577; 3A,23,580;

3B,03,099; 3B,04,154; 3B,04,155; 3B,04,160; 3B,05,195; 3B,06,249; 3B,06,258; 3B,06,259-260;B,06,261-263;

3B,09,414; 3B,09,422

04,01,002; 04,01,005; 04,01,016; 04,01,017; 04,01,018; 04,01,022; 04,01,028; 04,02,034; 04,02,039; 04,02,042; 04,02,051; 04,02,054; 04,02,056; 04,03,061; 04,03,065; 04,03,073; 04,03,076; 04,03,081; 04,04,085; 04,04,088; 04,04,092; 04,04,094; 04,04,097; 04,04,098; 04,04,100; 04,04,104; 04,04,111; 04,05,113; 04,05,114; 04,05,120; 04,05,121; 04,05,130; 04,05,132; 04,05,133; 04,06,139; 04,06,145; 04,06,159; 04,06,160; 04,06,164;  04,07,172; 04,07,178; 04,08,192; 04,09,225-226; 04,10,256-257;  04,11,279-280; 04,11,303-304; 04,12,310-311;

RAJAMÄEN HAUTAUSMAA, hautatunnukset:

01,10,118; 01,11,123; 01,12,139; 01,13,146b; 01,13,149; 01,13,150; 01,13,151; 01,13,157; 01,30,382; 01,34,414; 01,36,434; 01,36,438; 01,37,449; 01,37,452

KUULUTETUT HAUDAT

Hallinta-aika päättynyt 31.12.2020

NURMIJÄRVEN HAUTAUSMAA, hautatunnukset:

01,42,349; 01,52,508; 01,61,613; 01,62,631; 01,62,635; 01,62,636; 01,U,006;

02,05,042; 02,22,487; 02,29,675;

3A,03,041; 3A,03,047-048; 3A,04,068; 3A,06,111; 3A,12,258-259; 3A,22,558;

3B,04,153; 3B,05,194; 3B,05,220; 3B,06,264-265; 3B,06,266-267; 3B,06,268; 3B,07,317; 3B,07,325; 3B,09,402; 3B,09,417; 3B,09,430; 3B,10,470

04,06,147; 04,06,148; 04,06,149; 04,06,150; 04,06,151; 04,06,152; 04,06,154; 04,06,155; 04,06,157; 04,13,351-352; 04,16,460A; 04,16,463; 04,16,465; 04,16,468; 04,16,470; 04,16,473; 04,16,475;

RAJAMÄEN HAUTAUSMAA, hautatunnukset:

01,10,116; 01,12,137; 01,24,323; 01,33,407