Turvallisuus rippikoulussa

Osallistujien turvallisuus on seurakuntamme rippikouluissa ensisijaisen tärkeää. Yhteiset säännöt mahdollistavat viihtyvyyden sekä henkisen että fyysisen turvallisuuden.

Leirien käytännöt

 • Seurakuntamme leirit ovat päihteettömiä (tupakka, alkoholi, nuuska, muut päihteet) eikä mukaan oteta myöskään energiavalmisteita.
 • Leirillä olo on intensiivistä ja ollaan paljon ryhmässä. Riittävä yöuni on ehdoton edellytys jaksamiseen. Yöaika on rauhoitettu nukkumiselle viimeisestä illan ohjelmasta herätykseen asti.
 • Leirin aikana ei poistuta leirialueelta ellei se kuulu ohjelmaan.
 • Leirillä kunnioitetaan toisia ja jokainen saa olla sellainen kuin on.
 • Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.
 • Leirillä sitoudutaan yhteisiin sääntöihin. Jos osallistuja ei pysty noudattamaan sääntöjä, leirin henkilökunta ottaa yhteyttä huoltajiin ja he pohtivat voiko leiri jatkua. Toistuvasti sääntöjen rikkominen aiheuttaa leirin keskeyttämisen, josta päättää kirkkoherra. Kotiinpaluu leirin keskeytymisen takia tapahtuu huoltajien kustannuksella.
 • Jokainen osallistuja on velvollinen kertomaan huomaamastaan kiusaamisesta ja epäasiallisesta käytöksestä ohjaajille.

Osallistujan tiedot

Osallistuja ottaa mukaansa omat lääkkeet leirille. On erityisen tärkeää kertoa leirin työntekijöille kaikki asiat, jotka vaikuttavat osallistujan olemiseen leirillä (sairaudet, lääkitykset, oppimisvaikeudet, elämänmuutokset jne..). Tiedot ovat luottamuksellisia ja vain leirin työntekijöiden tiedossa.
Jokaiselta osallistujalta kerätään huoltajan allekirjoittama turvatietolomake. Turvatietolomakkeeseen on kirjoitettava huoltajan tai jonkun muun läheisen aikuisen yhteystiedot, joista saa kiinni leirin aikana.
Osallistuja on vakuutettu leirin aikana. Seurakunta ei vastaa osallistujan mukaan otetuista tavaroista. Kaiuttimet, tablettitietokoneet yms. jätetään kotiin.

Nuoren leirivalmiudet

Riparin käyminen ei edellytä leirille lähtemistä. Rippikoulun voi käydä myös päiväriparilla. Jos nuori haluaa käydä leirimuotoisen rippikoulun, on hyvä huomioida seuraavat asiat.

Nuori, jolla on leirivalmiudet:

 • pystyy nukkumaan muiden kanssa samassa huoneessa 
 • pystyy olemaan osa ryhmää 
 • mahdollisen sairauden oireet ovat riittävällä tavalla hallinnassa (oireilu ei saa kuormittaa kohtuuttomasti kavereita, isosia tai työntekijöitä)
 • pystyy olemaan osan päivästä ilman puhelinta 
 • taitaa perustaidot: luku- ja kirjoitustaito, kellon tunteminen, kyky huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta, omatoimisuus, riittävä syöminen

Mikäli mietit leirivalmiuksia, ole yhteydessä rippikoulutiimiin! Selvitetään yhdessä sinulle sopiva ripari.

Riparin jälkeen

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Seurakuntamme ei järjestä jatkotapaamisia rippikoulun jälkeen. Nuoret 
saattavat kokoontua keskenään, mutta ne eivät ole seurakunnan järjestämää toimintaa. Seurakunta kutsuu 
rippikoululaisia mukaan nuorten toimintaan ja isoskoulutukseen alkusyksystä.