Taloushallinto

Taloustoimisto huolehtii seurakunnan taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.
Nurmijärven seurakunnan veroprosentti on 1,45.

Seurakuntatyön nettomenot vuonna 2018 ovat noin 8 miljoonaa euroa.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 30 434.

Talousarvio vuodelle 2018

Tasekirja vuodelta 2017


Henkilöstö

Nurmijärven seurakunnan koko henkilöstön lukumäärä vuoden päättyessä noin 109, josta vakituisia oli 98 ja määräaikaisia 11. Työntekijöiden keski-ikä oli 47,4 vuotta.

 

Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimistossa hoidetaan myös taloussuunnittelu, kirjanpito, henkilöstöhallinto, maksuliikenne sekä hallinnon ja atk:n tukipalvelut.


Hauta- ja puistotoimi

Hauta- ja puistotoimi hoitaa hautauksiin, muistotilaisuuksien tilavarauksiin, sekä hautapaikkoihin liittyvät tehtävät, sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoitoon liittyvät tehtävät.