Taloushallinto

Taloustoimisto huolehtii seurakunnan taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.
Nurmijärven seurakunnan veroprosentti on 1,45.

Seurakuntatyön ulkoiset nettomenot vuonna 2021 ovat noin 4,1 miljoonaa euroa.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 29 707, ja seurakuntaan kuului 68 prosenttia nurmijärveläisistä.

Henkilöstö

Nurmijärven seurakunnan koko henkilöstön lukumäärä vuoden 2020 päättyessä oli 105, josta vakituisia oli 91 ja määräaikaisia 14. Työntekijöiden keski-ikä oli 48,1 vuotta.

Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimistossa hoidetaan myös taloussuunnittelu, kirjanpito, henkilöstöhallinto, maksuliikenne sekä hallinnon ja ICT:n tukipalvelut.

Hauta- ja puistotoimi

Hauta- ja puistotoimi hoitaa hautauksiin, muistotilaisuuksien tilavarauksiin sekä hautapaikkoihin liittyvät tehtävät sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoitoon liittyvät tehtävät.