Taloushallinto

Taloustoimisto huolehtii seurakunnan taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.
Nurmijärven seurakunnan veroprosentti on 1,45.

Seurakuntatyön nettomenot vuonna 2019 ovat noin 8 miljoonaa euroa.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 30 370.

Tasekirja vuodelta 2018

Talousarvio vuodelle 2019

Talousarvio vuodelle 2020

 

Henkilöstö

Nurmijärven seurakunnan koko henkilöstön lukumäärä vuoden päättyessä noin 109, josta vakituisia oli 98 ja määräaikaisia 11. Työntekijöiden keski-ikä oli 47,4 vuotta.

 

Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimistossa hoidetaan myös taloussuunnittelu, kirjanpito, henkilöstöhallinto, maksuliikenne sekä hallinnon ja atk:n tukipalvelut.


Hauta- ja puistotoimi

Hauta- ja puistotoimi hoitaa hautauksiin, muistotilaisuuksien tilavarauksiin, sekä hautapaikkoihin liittyvät tehtävät, sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoitoon liittyvät tehtävät.