Taloushallinto

Taloustoimisto huolehtii seurakunnan taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.
Nurmijärven seurakunnan veroprosentti on 1,45.

Seurakuntatyön ulkoiset nettomenot vuonna 2022 ovat noin 4,2 miljoonaa euroa.

Seurakunnan nettomenot 2022

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 29 424, ja seurakuntaan kuului 67 prosenttia nurmijärveläisistä.

Henkilöstö

Nurmijärven seurakunnan koko henkilöstön lukumäärä vuoden 2021 päättyessä oli 103, josta vakituisia oli 82 ja määräaikaisia 21. Työntekijöiden keski-ikä oli 50,2 vuotta.

Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimistossa hoidetaan myös taloussuunnittelu, kirjanpito, henkilöstöhallinto, maksuliikenne sekä hallinnon ja ICT:n tukipalvelut.

Hauta- ja puistotoimi

Hauta- ja puistotoimi hoitaa hautauksiin, muistotilaisuuksien tilavarauksiin sekä hautapaikkoihin liittyvät tehtävät sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoitoon liittyvät tehtävät.