Luottamuselinten kokoonpano

Kirkkovaltuusto

* seurakuntavaaleissa valitaan 33 jäsentä
* valtuusto valitsee keskuudesta itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
* kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston ja johtokunnat

Kirkkoneuvosto

* 8 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet, varapuheenjohtaja yksi kahdeksasta luottamushenkilöstä
* kirkkoherra toimii puheenjohtajana viran puolesta
* valtuuston pj ja vpj läsnäolo-oikeutettuja
* esittelijöinä kirkkoherra ja talousjohtaja
* kirkkoneuvosto valmistelee valtuuston asiat ja toimeenpanee päätökset
* nimittää työryhmät ja kirkkopiirien neuvottelukunnat

 

Johtokunnat

* 6 jäsentä + puheenjohtaja + henkilökohtaiset varajäsenet
* kiinteistöpalvelun johtokunta: 4 jäsentä + puheenjohtaja + varajäsenet
* esittelijöinä työalojen johtavat työntekijät

Kasvatustyön johtokunta
* lapset ja perheet, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, koulutyö sekä rippikoulutyö

Julistus- ja palvelutyön johtokunta
* jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakoniatyö, lähetys- ja evankelioimistyö, diakoninen perhetyö sekä sairaalasielunhoito

Kiinteistöpalvelun johtokunta
* kiinteistötoimi, puisto- ja hautatoimi

Viestintätoimikunta
* 3 jäsentä + puheenjohtaja
* viestinnän pappi
* tiedotussihteeri (siht.)
* esittelijänä tiedottaja

+ lisäksi voidaan nimittää muita toimikuntia ja työryhmiä tarpeen mukaan


Kirkkopiirit

Kirkonkylä, Klaukkala (Etelä-Nurmijärvi), Rajamäki (Pohjois-Nurmijärvi)


Piirin neuvottelukunta

* 8 jäsentä, joista yksi on työntekijöiden edustaja
* puheenjohtajana viran puolesta johtava piiripappi eli piirivastaava
* varapuheenjohtajana yksi luottamushenkilöistä
* edustettuna myös piirin pienemmät kylät
* kirkkoneuvosto nimittää neuvottelukunnan piirivastaavien ja kirkkoherran esityksestä