Viestintä

  • Nurmijärven Seurakuntaviesti
  • Kotisivut ja sosiaalinen media
  • Seurakuntatoimintaa -palsta paikallisissa lehdissä, tapahtumailmoitukset
  • Julisteet, tiedotteet, käsiohjelmat
  • Asiakaspalvelu

VIESTINTÄTOIMISTO
Kirstaantie 5–7, Nurmijärvi


Piia Ahtee

viestinnän asiantuntija
Viestintäpalvelut

Virkavapaalla


Timo Hormio

vs. viestinnän asiantuntija
Viestintäpalvelut
Kirstaantie 5–7
01900 Nurmijärvi

Hanna Pekkanen

ma. viestintäsihteeri
Viestintäpalvelut
Kirstaantie 5–7
01900 Nurmijärvi