Rippikoulumaksut

Seurakunta perii leirimuotoisista rippikouluista 140 euron leirimaksun. 
Päivärippikoulusta ja pienryhmästä peritään 25 euron suuruinen ruokamaksu.

Ulkopaikkakuntalaisille maksut ovat 200e/ rippileiri, 50e/ päiväriparit sekä pienryhmäripari. Ulkopaikkakuntalaisten maksut eivät koske niitä nuoria, jotka käyvät koulua Nurmijärvellä, mutta ovat kirjoilla muualla, tai niitä nuoria, jotka ovat sijoitettuna muualla, mutta kotipaikka on Nurmijärvellä.

Maksulinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen noin kahta viikkoa ennen lähijaksoa. Leirimaksut kattavat vain osan rippikoululeirien todellisista kuluista.

Maksusta voi perustelluista syistä anoa etukäteen maksuvapautusta seurakunnan taloustoimistosta (Kirstaantie 5-7, seurakuntatoimiston yhteydessä) saatavalla lomakkeella. Maksuvapautus on harkinnanvarainen.

Mikäli käyt rippikoulusi muualla, esim. kristillisten järjestöjen leireillä, ja olet ilmoittautunut muualla rippikoulusi käyväksi Nurmijärven seurakuntaan, voit anoa seurakunnalta avustusta leirimaksun suorittamiseen (maksimissaan 110 euroa). Hakemukset osoitetaan rippikoulutyölle. Avustus on harkinnanvarainen. Talousjohtaja vastaa maksuvapautuksista ja - avustuksista.

Peruutusehdot

Osallistumismaksu palautetaan täysimääräisenä, jos leiriläinen ei osallistu lainkaan intensiivijaksolle.

Leirimuotoisen riparin maksu palautetaan 50% suuruisena, jos leiriläinen keskeyttää leirin ennen kolmatta yötä, eikä vaihda toiseen ryhmään.

Päiväriparin maksua ei palauteta, jos lähijakso keskeytyy.

Jos leiriläinen vaihtaa leirimuotoiselta riparilta päiväriparille ennen kolmatta yötä, alkuperäisestä leirimaksusta palautetaan 50%.

Leirimaksua tai sen osaa ei palauteta jos leiriläinen keskeyttää leirin tai vaihtaa päivärippikouluun kolmannen yön jälkeen.