Sairaalasielunhoito Nurmijärvellä

Nurmijärven sairaalatyö keskittyy hartauksiin, keskusteluapuun ja saattohoitoon hoivalaitoksissa ja terveyskeskuksen osastoilla.

Useimmissa hartauksissa vietetään ehtoollista joko kerran kuussa tai muutaman kerran vuodessa. Papin lisäksi mukana ovat veisaajat, jotka laulullaan antavat voimaa yhteislauluun. Kanttori on myös usein mukana. Erillisestä pyynnöstä hartaushetki voidaan viettää myös yksityisesti sairaan luona.

Toinen tärkeä kohtaamisen tapa ovat henkilökohtaiset keskustelut. Sekä hoidossa oleva että omainen voi jutella kenen tahansa toivomansa seurakunnan papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. Yhteystiedot löytyvät näiltä verkkosivulta.

Akuutissa tilanteessa, jossa toivot esimerkiksi keskustelua tai ehtoollisen viettoa voit soittaa päivystävän papin numeroon p. 044 4220 533. Voit pyytää myös hoitajaa soittamaan puolestasi.

Elämän loppuvaiheessa on mahdollista saada vierelle saattohoidon vierellä kulkija. Hän on tehtävään perehdytetty, vaitiolovelvollinen vapaaehtoinen. Saattohoidon vapaaehtoiset ovat käytettävissä terveyskeskuksen akuuteilla vuodeosastoilla (os. 1 ja 3) ja kotisairaalassa. Vierellä kulkija järjestyy hoitajien kautta.

Pastori Anne Ijäs vastaa Nurmijärven sairaalasielunhoidosta. Tämä tarkoittaa lähinnä yhteydenpitoa laitoksiin, hartauksien järjestämistä, vapaaehtoisten kouluttamista ja keskustelua potilaiden ja omaisten kanssa.

Annen yhteystiedot:

Ota yhteyttä

seurakuntapastori, Klaukkalan kirkkopiiri
Kirstaantie 5–7
01900 Nurmijärvi

Sairaalasielunhoito