Sairaalatyö Nurmijärvellä

Nurmijärven sairaalatyö keskittyy hartauksiin, keskusteluapuun ja saattohoitoon hoivalaitoksissa ja terveyskeskuksen osastoilla.

Useimmissa hartauksissa vietetään ehtoollista joko kerran kuussa tai muutaman kerran vuodessa. Papin lisäksi mukana ovat veisaajat, jotka laulullaan antavat voimaa yhteislauluun. Kanttori on myös usein mukana. Erillisestä pyynnöstä hartaushetki voidaan viettää myös yksityisesti sairaan luona.

Toinen tärkeä kohtaamisen tapa ovat henkilökohtaiset keskustelut. Sekä hoidossa oleva että omainen voi jutella kenen tahansa toivomansa seurakunnan papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.nurmijarvenseurakunta.fi/yhteystiedot Akuutissa tilanteessa, jossa toivot esimerkiksi keskustelua tai ehtoollisen viettoa voit soittaa päivystävän papin numeroon p. 044 4220 533. Voit pyytää myös hoitajaa soittamaan puolestasi.

Elämän loppuvaiheessa on mahdollista saada vierelle saattohoidon vierellä kulkija. Hän on tehtävään perehdytetty, vaitiolovelvollinen vapaaehtoinen. Saattohoidon vapaaehtoiset ovat käytettävissä terveyskeskuksen akuuteilla vuodeosastoilla (os. 1 ja 3) ja kotisairaalassa. Vierellä kulkija järjestyy hoitajien kautta.

Pastori Pirjo Kuula vastaa Nurmijärven sairaalatyöstä. Tämä tarkoittaa lähinnä yhteydenpitoa laitoksiin, hartauksien järjestämistä, vapaaehtoisten kouluttamista ja keskustelua potilaiden ja omaisten kanssa. Näin Pirjo kertoo ” Olen erikoistunut sairaalasielunhoitoon, toiminut kokopäiväisenä sairaalapappina Kuopiossa usean vuoden ajan ja työskennellyt nuoruudessani myös sairaanhoitajana. Mielelläni vierailen eri hoivalaitoksissa ja tapaan niiden asukkaita ja potilaita omaisineen sekä henkilökuntaa. Iloitsen suuresti vapaaehtoisista, jotka auttavat tässä työssä: veisaajat hartaushetkissä ja saatttohoidon vierellä kulkijat arvokkaissa elämän viimeisissä vaiheissa” . Pirjon tavoittaa numerosta 044 4220 514 ja sähköpostilla pirjo.kuula@evl.fi.

Ota yhteyttä

Kappalainen

Virkavapaalla