Nuorten vaikuttajaryhmä

 

Ajankohtaista

 • Uuden vaikuttajaryhmän jäsenten haku auki 7.5-13.5. Uuden vaikuttajaryhmän kokoontuminen vanhan ryhmän kanssa nuorten kevätbileiden jälkeen 16.5. klo 16-17 Teamsissa osoitteessa bit.ly/nurtsinnuoret. 
 • Vaikuttajaryhmän 2021-2022 syksyn tapaamiset ovat:                                                                                                                                                                

  5.9. klo 16-19 
  Syysmiitti -esittäytyminen, ohjelmassa mukana. Tapaaminen ennen iltaa klo 14-15.30 (Klaukkalan kirkko).

  1.-3.10. 
  Ohjaajapäivät/leiri (tarkentuu syksyn alussa)

  Pe 29.10. klo 18-21.30 EWJ  (valmistelussa ja toteutuksessa mukana).

  Mukana lasten oikeuksien viikolla 15.-21.11 /lasten oikeuksien päivässä  20.11.

  Ma 22.11. 
  Klo 18-20 kokous nuorisotalolla/teams

  Su 12.12. 
  Klo 18-20 kokous nuorisotalolla/teams

  Nuorten yhteinen joulujuhla 17.12 Nurmijärven kirkolla ja seurakuntakeskuksessa.

Mikä vaikuttajaryhmä ja miksi?

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.

Kirkkojärjestyksen luku 10 § 4

”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.

Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.”

Nuorten vaikuttajaryhmä Nurmijärven seurakunnassa

Ensimmäinen nuorten vaikuttajaryhmä valittiin keväällä 2020 ja sen toimikausi on yksi vuosi (1.9-31.8). Vaikuttajaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa (paitsi kesällä) ja kokouksista saa palkkion.  Uusi vaikuttajaryhmä valitaan aina toukokuussa ja myös aiemmin vaikuttajaryhmässä toimineet voivat hakea uudelle kaudelle. Katso tarkemmin hakusivulta. Vaikuttajaryhmässä on paikalla myös seurakunnan lapsiasiahenkilö. Vaikuttajaryhmän osallisuus seurakunnan hallinnossa selkenee keväällä 2021 ja päivittyy tänne.

Vaikuttajaryhmässä tutustutaan seurakunnan toimintaan, rakenteeseen, hallintoon ja ollaan mukana toiminnassa itse suunnitellulla tavalla - vaikuttajaryhmä on erityisesti paikka vaikuttaa, suunnitella toimintaa, toteuttaa, olla ideoimassa -ja viettää myös kivaa aikaa yhdessä! Vaikuttajaryhmälle voi lähettää myös palautetta, toiveita, ideoita - kaikki käsitellään ja pohditaan. Vaikuttajaryhmä on ennen kaikkea nuorten oma ääni seurakunnassa!

 

Vaikuttajaryhmä 2020-2021

 

1. Vieno Lindell (Perttula)

2. Niko Vuori (Nvi)

3. Ukko Hertell (Röykkä)

4. Noora Pellinen (Nvi)

5. Ilona Tolvanen (Kla)

6. Vilma Pulkkinen (Rki)

 

 

 

Kuvassa nuoria nuotiolla

Anna palautetta vaikuttajaryhmälle

Voit laittaa ajatuksia, toiveita ja palautetta vaikuttajaryhmälle nuorisotyöstä ja nuorten toiminnasta. Palautelomake aukeaa tämän linkin takaa. Huomioithan, että palautelomake on toteutettu Google Forms -palvelulla, joten älä lähetä sen kautta mitään arkaluontoista tietoa.

Lisää tietoa vaikuttajaryhmästä ja sen toiminnasta johtavalta nuorisotyönohjaajalta Eeva-Maria Kanervalta.