Nuorten vaikuttajaryhmä

 

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. (Kirkkojärjestys 2023/10 §5)

Nuorten vaikuttajaryhmä Nurmijärven seurakunnassa

Ensimmäinen nuorten vaikuttajaryhmä valittiin keväällä 2020. Vaikuttajaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa (paitsi kesällä) ja kokouksista saa palkkion. Vaikuttajaryhmään on avoin haku. Jos olet kiinnostunut vaikuttajaryhmästä, laita viestiä Timolle. Vaikuttajaryhmässä on paikalla myös seurakunnan lapsiasiahenkilö. Vaikuttajaryhmällä on kutsu kirkkovaltuuston kokouksiin, missä vaikuttajanuorille on varattu kaksi istumapaikkaa.

Vaikuttajaryhmässä tutustutaan seurakunnan toimintaan, rakenteeseen, hallintoon ja ollaan mukana toiminnassa itse suunnitellulla tavalla - vaikuttajaryhmä on erityisesti paikka vaikuttaa, suunnitella toimintaa, toteuttaa, olla ideoimassa -ja viettää myös kivaa aikaa yhdessä! Vaikuttajaryhmälle voi lähettää myös palautetta, toiveita, ideoita - kaikki käsitellään ja pohditaan. Vaikuttajaryhmä on ennen kaikkea nuorten oma ääni seurakunnassa!

Selkein ja suorin vaikuttajaryhmän tapa vaikuttaa nuorisotyön käytännön työn suunnitteluun ja toteutukseen on kerran kuussa järjestettävien suurnuorteniltojen muodossa. Vaikuttajaryhmä suunnittelee suurnuorteniltojen ohjelman ja tarjoilun.

Vaikuttajaryhmä 2023-2024

Elena Alexiew

Milo Kokko

Vieno Lindell

Olli-Pekka Ojala

Enna Pursiainen

Tuomas Rahkila

Karri Sinkkonen

Ilona Tolvanen

Kuvassa nuoria nuotiolla

Anna palautetta vaikuttajaryhmälle

Voit laittaa ajatuksia, toiveita ja palautetta vaikuttajaryhmälle nuorisotyöstä ja nuorten toiminnasta. Palautelomake aukeaa tämän linkin takaa. Palautelomake on toteutettu Webropol -palvelulla. Ethän lähetä sen kautta mitään arkaluontoista tietoa.

Lisää tietoa vaikuttajaryhmästä ja sen toiminnasta nuorisotyönohjaaja Timo Liimatalta.

 

Aiemmat vaikuttajaryhmät

2020-2021 2021-2022 2022-2023
Ukko Hertell Klaara Korsisaari Elena Alexiew
Vieno Lindell Vieno Lindell Milo Kokko
Noora Pellinen Vilma Pulkkinen Klaara Korsisaari
Vilma Pulkkinen Enna Pursiainen Vieno Lindell
Ilona Tolvanen Jasmin Ruotsalainen Enna Pursiainen
Niko Vuori Ilona Tolvanen Tuomas Rahkila
    Jasmin Ruotsalainen
    Karri Sinkkonen
    Ilona Tolvanen