Mitä rippikoulu on?

Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, joka perustuu Jeesuksen antamaan Kaste- ja lähetyskäskyyn. Useimmat meistä on kastettu lapsena. Rippikoulussa seurakunnan jäseniksi kastetut koulutetaan täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi. Rippikoulun käyneenä ja konfirmoituna voit toimia kummina, käydä itsenäisesti ehtoollisella, saada kirkollisen avioliittoon vihkimisen sekä äänestää ja asettua ehdolle seurakuntavaaleissa.

Rippikoulu on ainutkertainen tilaisuus miettiä elämän ja kristillisen uskon kysymyksiä yhdessä muiden kanssa.

Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Perustellusta syystä kirkkoherra voi antaa erityisluvan rippikoulun käymiseen myös vuotta aiemmin syntyneelle seurakunnan jäsenelle. Joskus elämäntilanne voi olla sellainen, että rippikoulu siirtyy myöhemmäksi. Rippikouluun voit tulla myös esim. vuotta myöhemmin. Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun vaikka et kuuluisikaan kirkkoon tai sinua ei ole kastettu. Konfirmaatioon osallistuminen edellyttää kirkon jäsenyyttä ja kastetta.

Leirimaksut

Seurakunta perii leirimaksua Sääksin leireistä ja muualla järjestettävistä leireistä 130 euroa.
Päivärippikoulusta ja pienryhmästä peritään ruokamaksua 20 euroa. Maksua varten lähetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetun maksajan sähköpostiin maksulinkki.

Leirimaksut kattavat vain osan rippikoululeirien todellisista kuluista. Leirimaksusta voi perustelluista syistä anoa etukäteen maksuvapautusta srk:n taloustoimistosta (Kirstaantie 5-7, seurakuntatoimiston yhteydessä) saatavalla lomakkeella.

Mikäli käyt rippikoulusi muualla, esim. kristillisten järjestöjen leireillä, voit anoa seurakunnalta avustusta leirimaksun suorittamiseen (maksimissaan 110 euroa).
Hakemukset osoitetaan rippikoulutyölle. Avustus on harkinnanvarainen. Talousjohtaja vastaa maksuvapautuksista ja - avustuksista.