Mitä rippikoulu on?

Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, joka perustuu Jeesuksen antamaan Kaste- ja lähetyskäskyyn. Useimmat meistä on kastettu lapsena. Rippikoulussa seurakunnan jäseniksi kastetut koulutetaan täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi. Rippikoulun käyneenä ja konfirmoituna voit toimia kummina, käydä itsenäisesti ehtoollisella, saada kirkollisen avioliittoon vihkimisen sekä äänestää ja asettua ehdolle seurakuntavaaleissa.

Rippikoulu on ainutkertainen tilaisuus miettiä elämän ja kristillisen uskon kysymyksiä yhdessä muiden kanssa.

Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Perustellusta syystä kirkkoherra voi antaa erityisluvan rippikoulun käymiseen myös vuotta aiemmin syntyneelle seurakunnan jäsenelle. Joskus elämäntilanne voi olla sellainen, että rippikoulu siirtyy myöhemmäksi. Rippikouluun voit tulla myös esim. vuotta myöhemmin. Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun vaikka et kuuluisikaan kirkkoon tai sinua ei ole kastettu. Konfirmaatioon osallistuminen edellyttää kirkon jäsenyyttä ja kastetta.

Leirimaksut

Seurakunta perii leirimuotoisista rippikouluista 130 euron leirimaksun.
Päivärippikoulusta ja pienryhmästä peritään 20 euron suuruinen ruokamaksu. Maksulinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Leirimaksut kattavat vain osan rippikoululeirien todellisista kuluista.

Maksusta voi perustelluista syistä anoa etukäteen maksuvapautusta seurakunnan taloustoimistosta (Kirstaantie 5-7, seurakuntatoimiston yhteydessä) saatavalla lomakkeella. Maksuvapautusehdot päivitetään vuoden 2022 alussa, minkä jälkeen vapautusta voi hakea ja siitä voi kysyä lisätietoja. Hakuohjeet päivitetään tänne nettisivuille. Maksuvapautus on harkinnanvarainen.

Mikäli käyt rippikoulusi muualla, esim. kristillisten järjestöjen leireillä, ja olet ilmoittautunut muualla rippikoulusi käyväksi Nurmijärven seurakuntaan, voit anoa seurakunnalta avustusta leirimaksun suorittamiseen (maksimissaan 110 euroa).
Hakemukset osoitetaan rippikoulutyölle. Avustus on harkinnanvarainen. Talousjohtaja vastaa maksuvapautuksista ja - avustuksista.