Päätöksenteko 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

Kuulutus kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan nähtävillä olosta julkaistaan seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla (Kirstaantie 5–7, 01900 Nurmijärvi) ja seurakunnan nettisivuilla viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävillä olot kirkkoherranvirastossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävillä oloaikaa.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on saatavana nähtäville Nurmijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Pöytäkirja asetetaan pääsääntöisesti nähtäville kokousta seuraavan päivän aikana. Muutoksenhaku kirkkoneuvoston päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Kirkkovaltuusto 

Kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa Nurmijärven kirkon keväisessä pihassa.
Kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa 23.5.2023.

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Nurmijärven seurakunnan  kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Sen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen, uusien virkojen perustaminen, joidenkin viranhaltijoiden valinta, luottamushenkilövalinnat sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksyminen.

Kokouskutsu ja kuulutus kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävillä olosta julkaistaan seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla (Kirstaantie 5–7, 01900 Nurmijärvi) viimeistään 7 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävillä olot kirkkoherranvirastossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävillä oloaikaa.

Kirkkovaltuuston pöytäkirja valitusosoituksineen on saatavana nähtäville Nurmijärven  seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana.  Pöytäkirja asetetaan pääsääntöisesti nähtäville kokousta seuraavan päivän aikana. Valitus kirkkovaltuuston päätöksestä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoinna yleisölle.

Seurakuntalaisaloite

Onko jokin asia ollut mielessä, jota voisi kehittää tai toteuttaa seurakunnassa?
 
Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet voivat koskea joko kirkkovaltuuston tai muun päättävän elimen asioita. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että aloitteet ohjataan kirkkoneuvostoon taikka muuhun sopivaan valmisteluun. 
 
Neuvoa voi kysyä hallintopäällikkö Pekka Tukevalta: pekka.tukeva@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai puh. 040 547 1850.
 
Täytä lomake ja lähetä: http://goo.gl/forms/0GaeOczCGq
 

Hallintoa ohjaavat asiakirjat

 

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2021 (pdf)

Kirkkovaltuuston työjärjestys 2021 (pdf)

Nurmijärven seurakunnan organisaatio

Nurmijärven seurakunnassa on noin 100 työntekijää. Toimimme työalakohtaisissa tiimeissä sekä kirkkopiirijaon mukaisesti alueilla.

Tästä pääset tutustumaan henkilöstöorganisaatiomalliimme.

Hallinnon organisaatiokaavio löytyy tästä.

Nurmijärven kartta. Kirkkopiirit ovat pohjoisesta etelään: Rajamäki, kirkonkylä ja Klaukkala.
Nurmijärven seurakunta on jaettu kolmeen kirkkopiiriin. Jokaisella piirillä on oma kirkkonsa.