Hautatoimen maksut 2024

Alla olevassa hinnastossa on mainittu yleisimmät vaihtoehdot.

Arkkuhautaus

Arkkuhaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

Hautapaikkamaksut, arkkuhauta

Vainaja

Yksi paikka

kaksi arkkusijaa

Kaksi paikkaa

neljä arkkusijaa

Osastot 1,2 ja 3 (kirkonkylä)

Muistolehto

Nurmijärveläinen

391

782

553- 1106

126

Ulkokuntalainen

518

 

680

252

Nurmijärveläinen jos rintamasotilastunnus, myös puoliso 0 391    
Nurmijärveläinen alle 12 v lapsi 195 391    
Ulkokuntalainen alle 12 v lapsi 322      

Palautuneen haudan hautakivet eivät sisälly haudan uudelleen luovutukseen.

Arkkuhaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 576 €, osastoilla 1,2 ja 3A: 840 €

Ulkokuntalainen vainaja 782 €, osastoilla 1,2 ja 3A: 1062 €

Lapsen arkkuhauta, nurmijärveläinen vainaja 288 €

Lapsen arkkuhauta, ulkokuntalainen vainaja 577 €

Muut arkkuhautaukseen liittyvät maksut

Muistomerkin aluspalkki (vain palkkialueilla) 172 € (1 paikka) tai 344 € (2 paikkaa)

Vainajan säilytys 3 viikon jälkeen 12 € / vrk. Maksu 12 € / vrk koko ajalta, kun siunaus tai hautaus muualla.

Valkoinen puuristi nimitarralla ja asennettuna 60 €

Liikenteenohjaus (kun siunaus kirkossa) 322 €

Kappelin vuokra 276 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon jäsen.

Tuhkahautaus

Uurnahaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

Uurnahaudan lunastusmaksut

Vainaja

Uurnahautaosasto (oma muistomerkki, aluspalkki, 9 uurnasijaa)

Muistolehto

(yhteismuistomerkki, seurakunta tilaa nimilaatan, ei pakollinen)

Klaukkalan uurnaholvi

Nurmijärveläinen

126

58

336

Ulkokuntalainen

230

149

 

Nurmijärveläinen jos rintamasotilastunnus, myös puoliso 0 0  

Uurnahaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 92 €

Ulkokuntalainen vainaja 184 €

Muut uurnahautaukseen liittyvät maksut

Nimilaatta kaiverrettuna, 98 € / yksi nimi tai 172 € / kaksi nimeä

Uurnaholvi, kansilevyn kaiverrus 98 € / hautaus

Muistomerkin aluspalkki 138 €

Kappelin vuokra 276 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon jäsen.

Hautausmaksu sisältää:

  • Haudan kaivaminen ja peittäminen
  • Peruskunnostus (tiivistys ja nurmetus tai hiekkapinnan teko)
  • Vainajan säilytys kylmätiloissa kolmen viikon ajan

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautausmaksua.

Haudan hallinta-ajan jatkaminen

Aina hautauksen yhteydessä, jos hallinta-aikaa on jäljellä vähemmän kuin 25 vuotta.

Perittävä summa saadaan, kun hautapaikkamaksu jaetaan 25:llä ja saatu tulos kerrotaan jatkovuosien määrällä. Esim. 1 paikan arkkuhauta 15 vuodeksi:  391/25*15 = 234,60 €

Hautamuistomerkki

  • Hautamuistomerkin saa asentaa vasta, kun kaikki maksut on suoritettu.
  • Hautakivien siirroista ennen ja jälkeen hautauksen huolehtivat omaiset. Käytännössä kivien siirron voi tilata alan yritykseltä suoraan tai hautaustoimiston kautta.
  • Haudan pintamaa tiivistetään haudan peittämisen yhteydessä. Tämän jälkeen on kivien asennuksen vuoro ja vasta sen jälkeen seurakunta tekee lopullisen viimeistelyn. Talviaikaiset haudat tiivistetään keväällä roudan sulettua.
  • Uudelle hautapaikalle seurakunta asettaa omaisten niin toivoessa valkoisen puuristin, joka poistetaan pysyvän hautamuistomerkin asennuksen jälkeen.
  • Jos haudalle tulee uusi hautamuistomerkki tai vanhaa muutetaan, on aina tarkistettava, että se on seurakunnan muistomerkkiohjeen mukainen.