Hautatoimen maksut 2022

Alla olevassa hinnastossa on mainittu yleisimmät vaihtoehdot.

Arkkuhautaus

Arkkuhaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

 

Vainaja

Uusi hauta 1 x 2 m

kaksi arkkusijaa

Uusi hauta 2 x 2m

neljä arkkusijaa

Osastot 1,2,3A

Muistolehto

yksi arkkusija

Nurmijärveläinen

352

704

497- 994

114

Ulkokuntalainen

466

 

611

228

Arkkuhaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 518 €, osastoilla 1,2 ja 3A 756 €

Ulkokuntalainen vainaja 704 €, osastoilla 1,2 ja 3A 955 €

Muut arkkuhautaukseen liittyvät maksut

Muistomerkin aluspalkki (vain palkkialueilla) 155 € (1 x 2 m) tai 310 € (2 x 2 m)

Vainajan säilytys 3 viikon jälkeen 11 € / vrk. Maksu 11 € / vrk koko ajalta, kun siunaus tai hautaus muualla.

Valkoinen puuristi nimitarralla ja asennettuna 54 €

Liikenteenohjaus (kun siunaus kirkossa) 290 €

Kappelin vuokra 248 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon tai toisen kristillisen kirkkokunnan jäsen.

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautapaikkamaksua eikä hautausmaksua.

Tuhkahautaus

Uurnahaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

 

Vainaja

Uurnahautaosasto

1 x 1 m (aluspalkki, oma hautakivi)

Muistolehto

(yhteismuistomerkki)

 

Klaukkalan uurnaholvi

(tilaa 1-2 uurnalle)

Nurmijärveläinen

114

52

303

Ulkokuntalainen

207

134

 

Uurnahaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 83€

Ulkokuntalainen vainaja 166 €

Muut uurnahautaukseen liittyvät maksut

Nimilaatta kaiverrettuna, yksi nimi / kaksi nimeä 88 € / 155 €

Uurnaholvi, kansilevyn kaiverrus 88 € / hautaus

Muistomerkin aluspalkki 124 €

Kappelin vuokra 248 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon tai toisen kristillisen kirkkokunnan jäsen.

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautapaikkamaksua eikä hautausmaksua.

Hautamuistomerkki

Seurakunta ei tee hautaukseen liittyviä hautakivien poisto- tai asennustöitä. Näistä huolehtivat omaiset tilaamalla em. työt esim. hautaustoimistosta tai suoraan kiviliikkeeltä.

Hautamuistomerkin saa asentaa vasta, kun kaikki maksut on suoritettu.

Hautakivien siirroista ennen ja jälkeen hautauksen huolehtivat omaiset. Käytännössä kivien siirron voi tilata alan yritykseltä suoraan tai hautaustoimiston kautta.

Haudan pintamaa tiivistetään haudan peittämisen yhteydessä. Tämän jälkeen on kivien asennuksen vuoro ja vasta sen jälkeen seurakunta tekee lopullisen viimeistelyn. Talviaikaiset haudat tiivistetään keväällä roudan sulettua.

Uudelle hautapaikalle seurakunta asettaa omaisten niin toivoessa valkoisen puuristin, joka poistetaan pysyvän hautamuistomerkin asennuksen jälkeen.

Jos haudalle tulee uusi hautamuistomerkki tai vanhaa muutetaan, on aina tarkistettava, että se on seurakunnan muistomerkkiohjeen mukainen.