Hautatoimen maksut 2018

Alla olevassa hinnastossa on mainittu yleisimmät vaihtoehdot.

 

Arkkuhautaus

Arkkuhaudan lunastus (hallinta-aika 25 vuotta)

Vainaja

Uusi hauta 1 x 2 m

kaksi arkkusijaa

Uusi hauta 2 x 2m

neljä arkkusijaa

Osastot 1,2,3A

Muistolehto

yksi arkkusija

Nurmijärveläinen

340

680

480 - 960

110

Ulkokuntalainen

450

 

590

220

 

Arkkuhaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 500 €, osastoilla 1,2 ja 3A 730 €

Ulkokuntalainen vainaja 680 €, osastoilla 1,2 ja 3A 922 €

Muut arkkuhautaukseen liittyvät maksut

Muistomerkin aluspalkki (vain palkkialueilla) 150 € (1 x 2 m) tai 300 € (2 x 2 m)

Vainajan säilytys 3 viikon jälkeen 9 € / vrk. Maksu 9 € / vrk koko ajalta, kun siunaus tai hautaus muualla.

Valkoinen puuristi nimitarralla ja asennettuna 52 €

Liikenteenohjaus (kun siunaus kirkossa) 280 €

Kappelin vuokra 242 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon tai toisen kristillisen kirkkokunnan jäsen.

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautapaikkamaksua eikä hautausmaksua.

 

 

Tuhkahautaus

Uurnahaudan lunastus (hallinta-aika 25 vuotta)

Vainaja

Uurnahautaosasto

1 x 1 m (aluspalkki, oma hautakivi)

Muistolehto

(yhteismuistomerkki)

 

Klaukkalan uurnaholvi

(tilaa 1-2 uurnalle)

Nurmijärveläinen

110

50

293

Ulkokuntalainen

200

130

 

 

Uurnahaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 80 €

Ulkokuntalainen vainaja 160 €

Muut uurnahautaukseen liittyvät maksut

Nimilaatta kaiverrettuna, yksi nimi / kaksi nimeä 85 € / 150 €

Uurnaholvi, kansilevyn kaiverrus 85 € / hautaus

Muistomerkin aluspalkki 120 €

Kappelin vuokra 242 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon tai toisen kristillisen kirkkokunnan jäsen.

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautapaikkamaksua eikä hautausmaksua.

 

 

Hautamuistomerkki

Seurakunta ei tee hautaukseen liittyviä hautakivien poisto- tai asennustöitä. Näistä huolehtivat omaiset tilaamalla em. työt esim. hautaustoimistosta tai suoraan kiviliikkeeltä.

Hautamuistomerkin saa asentaa vasta, kun kaikki maksut on suoritettu.

Hautakivien siirroista ennen ja jälkeen hautauksen huolehtivat omaiset. Käytännössä kivien siirron voi tilata alan yritykseltä suoraan tai hautaustoimiston kautta.

Haudan pintamaa tiivistetään haudan peittämisen yhteydessä. Tämän jälkeen on kivien asennuksen vuoro ja vasta sen jälkeen seurakunta tekee lopullisen viimeistelyn. Talviaikaiset haudat tiivistetään keväällä roudan sulettua.

Uudelle hautapaikalle seurakunta asettaa omaisten niin toivoessa valkoisen puuristin, joka poistetaan pysyvän hautamuistomerkin asennuksen jälkeen.

Jos haudalle tulee uusi hautamuistomerkki tai vanhaa muutetaan, on aina tarkistettava, että se on seurakunnan muistomerkkiohjeen mukainen.