Hautatoimen maksut 2021

Alla olevassa hinnastossa on mainittu yleisimmät vaihtoehdot.

Arkkuhautaus

Arkkuhaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

Arkkuhaudan lunastus

Vainaja

Uusi hauta 1 x 2 m

kaksi arkkusijaa

Uusi hauta 2 x 2m

neljä arkkusijaa

Osastot 1,2,3A

Muistolehto

yksi arkkusija

Nurmijärveläinen

344

687

485 - 970

111

Ulkokuntalainen

455

 

596

222

Arkkuhaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 505 €, osastoilla 1,2 ja 3A 738 €

Ulkokuntalainen vainaja 687 €, osastoilla 1,2 ja 3A 932 €

Muut arkkuhautaukseen liittyvät maksut

Muistomerkin aluspalkki (vain palkkialueilla) 152 € (1 x 2 m) tai 303 € (2 x 2 m)

Vainajan säilytys 3 viikon jälkeen 10 € / vrk. Maksu 10 € / vrk koko ajalta, kun siunaus tai hautaus muualla.

Valkoinen puuristi nimitarralla ja asennettuna 53 €

Liikenteenohjaus (kun siunaus kirkossa) 283 €

Kappelin vuokra 242 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon tai toisen kristillisen kirkkokunnan jäsen.

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautapaikkamaksua eikä hautausmaksua.

Tuhkahautaus

Uurnahaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

Uurnahaudan lunastus

Vainaja

Uurnahautaosasto

1 x 1 m (aluspalkki, oma hautakivi)

Muistolehto

(yhteismuistomerkki)

 

Klaukkalan uurnaholvi

(tilaa 1-2 uurnalle)

Nurmijärveläinen

111

51

296

Ulkokuntalainen

202

131

 

Uurnahaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 81 €

Ulkokuntalainen vainaja 162 €

Muut uurnahautaukseen liittyvät maksut

Nimilaatta kaiverrettuna, yksi nimi / kaksi nimeä 86 € / 152 €

Uurnaholvi, kansilevyn kaiverrus 86 € / hautaus

Muistomerkin aluspalkki 121 €

Kappelin vuokra 242 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon tai toisen kristillisen kirkkokunnan jäsen.

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautapaikkamaksua eikä hautausmaksua.

Hautamuistomerkki

Seurakunta ei tee hautaukseen liittyviä hautakivien poisto- tai asennustöitä. Näistä huolehtivat omaiset tilaamalla em. työt esim. hautaustoimistosta tai suoraan kiviliikkeeltä.

Hautamuistomerkin saa asentaa vasta, kun kaikki maksut on suoritettu.

Hautakivien siirroista ennen ja jälkeen hautauksen huolehtivat omaiset. Käytännössä kivien siirron voi tilata alan yritykseltä suoraan tai hautaustoimiston kautta.

Haudan pintamaa tiivistetään haudan peittämisen yhteydessä. Tämän jälkeen on kivien asennuksen vuoro ja vasta sen jälkeen seurakunta tekee lopullisen viimeistelyn. Talviaikaiset haudat tiivistetään keväällä roudan sulettua.

Uudelle hautapaikalle seurakunta asettaa omaisten niin toivoessa valkoisen puuristin, joka poistetaan pysyvän hautamuistomerkin asennuksen jälkeen.

Jos haudalle tulee uusi hautamuistomerkki tai vanhaa muutetaan, on aina tarkistettava, että se on seurakunnan muistomerkkiohjeen mukainen.