Hautatoimen maksut 2023

Alla olevassa hinnastossa on mainittu yleisimmät vaihtoehdot.

Arkkuhautaus

Arkkuhaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

Hautapaikkamaksut, arkkuhauta

Vainaja

Yksi paikka

kaksi arkkusijaa

Kaksi paikkaa

neljä arkkusijaa

Osastot 1,2 ja 3 (kirkonkylä)

Muistolehto

Nurmijärveläinen

380

760

537- 1074

123

Ulkokuntalainen

503

 

660

246

Nurmijärveläinen jos rintamasotilastunnus, myös puoliso 0 380    
Nurmijärveläinen alle 12 v lapsi 190 380    
Ulkokuntalainen alle 12 v lapsi 313      

Palautuneen haudan hautakivet eivät sisälly haudan uudelleen luovutukseen.

Arkkuhaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 560 €, osastoilla 1,2 ja 3A 816 €

Ulkokuntalainen vainaja 760 €, osastoilla 1,2 ja 3A 1031 €

Lapsen arkkuhauta, nurmijärveläinen vainaja 280 €

Lapsen arkkuhauta, ulkokuntalainen vainaja 560 €

Muut arkkuhautaukseen liittyvät maksut

Muistomerkin aluspalkki (vain palkkialueilla) 167 € (1 paikka) tai 334 € (1 paikkaa)

Vainajan säilytys 3 viikon jälkeen 12 € / vrk. Maksu 12 € / vrk koko ajalta, kun siunaus tai hautaus muualla.

Valkoinen puuristi nimitarralla ja asennettuna 58 €

Liikenteenohjaus (kun siunaus kirkossa) 313 €

Kappelin vuokra 268 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon jäsen.

Tuhkahautaus

Uurnahaudan lunastus

(hallinta-aika 25 vuotta)

Uurnahaudan lunastusmaksut

Vainaja

Uurnahautaosasto (oma muistomerkki, aluspalkki, 9 uurnasijaa)

Muistolehto

(yhteismuistomerkki, seurakunta tilaa nimilaatan, ei pakollinen)

Klaukkalan uurnaholvi

Nurmijärveläinen

123

56

327

Ulkokuntalainen

224

145

 

Nurmijärveläinen jos rintamasotilastunnus, myös puoliso 0 0  

Uurnahaudan hautausmaksu

Nurmijärveläinen vainaja 90 €

Ulkokuntalainen vainaja 180 €

Muut uurnahautaukseen liittyvät maksut

Nimilaatta kaiverrettuna, 95 € / yksi nimi tai 167 € / kaksi nimeä

Uurnaholvi, kansilevyn kaiverrus 95 € / hautaus

Muistomerkin aluspalkki 134 €

Kappelin vuokra 268 €. Vuokraa ei peritä jos vainaja oli ev.lut. kirkon jäsen.

Hautausmaksu sisältää:

  • Haudan kaivaminen ja peittäminen
  • Peruskunnostus (tiivistys ja nurmetus tai hiekkapinnan teko)
  • Vainajan säilytys kylmätiloissa kolmen viikon ajan

Rintamasotilastunnuksen omaavalta nurmijärveläiseltä vainajalta tai hänen puolisoltaan ei peritä hautausmaksua.

Haudan hallinta-ajan jatkaminen

Aina hautauksen yhteydessä, jos hallinta-aikaa on jäljellä vähemmän kuin 25 vuotta.

Perittävä summa saadaan, kun hautapaikkamaksu jaetaan 25:llä ja saatu tulos kerrotaan jatkovuosien määrällä. Esim. 1 paikan arkkuhauta 15 vuodeksi:  380/25*15 = 228,00 €

Hautamuistomerkki

  • Hautamuistomerkin saa asentaa vasta, kun kaikki maksut on suoritettu.
  • Hautakivien siirroista ennen ja jälkeen hautauksen huolehtivat omaiset. Käytännössä kivien siirron voi tilata alan yritykseltä suoraan tai hautaustoimiston kautta.
  • Haudan pintamaa tiivistetään haudan peittämisen yhteydessä. Tämän jälkeen on kivien asennuksen vuoro ja vasta sen jälkeen seurakunta tekee lopullisen viimeistelyn. Talviaikaiset haudat tiivistetään keväällä roudan sulettua.
  • Uudelle hautapaikalle seurakunta asettaa omaisten niin toivoessa valkoisen puuristin, joka poistetaan pysyvän hautamuistomerkin asennuksen jälkeen.
  • Jos haudalle tulee uusi hautamuistomerkki tai vanhaa muutetaan, on aina tarkistettava, että se on seurakunnan muistomerkkiohjeen mukainen.