Nurmijärven Seurakuntaviesti on viesti kotiseurakunnasta

Lehden tavoite on tiedottaa seurakunnan ja kirkon elämästä ja toiminnasta sekä osallistua seurakunnan julistus-, opetus- ja kasvatustehtävään tarjoamalla aineksia uskonnolliseen ja eettiseen pohdintaan.

Seurakuntaviesti ilmestyy 6 kertaa vuonna 2020:

30.1., 2.4., 28.5., 3.9., 29.10. ja 29.11.

Lehden vahvuutena on kristilliseltä arvopohjalta nouseva, ihmisten elämässä läsnäoleva näkökulma. Lehdellä on läheinen suhde lukijakuntaan aikana, jolloin ympäristössä tapahtuu koko ajan suuria muutoksia.
Rajamäen kirkon fasadi kesäauringossa, teksti: 80-vuotiasta kirkkoa juhlitaan marraskuussa

Seurakuntaviestin jakelu

Nurmijärven Seurakuntaviesti jaetaan ykkösosoitteettomana postin välityksellä jokaiseen talouteen ja yritykseen Nurmijärven kunnan alueella, jakelu noin 17 000 kpl.

Posti ei jaa lehteä talouksiin, joihin ei toivota mainoksia. Lehden voi silti halutessaan saada ilmoittamalla osoitteensa, p. (09) 8789 9670.
Lehteä on saatavissa myös kirjastoista ja seurakunnan toimipisteistä.

 

Nurmijärven Seurakuntaviesti

Lehti ilmestyy 6-7 kertaa vuodessa.

Päätoimittaja: Piia Ahtee, p. 040 701 3592, piia.ahtee@evl.fi
 

Toimituskunta: Markku Jalava, Tero Konttinen, Satu Ranta, Helena Saulamo, Jouni Vasikainen, Johanna Mikkola ja Eeva Halonen.

Ilmoitusmyynti: tiedottaja Piia Ahtee, p. 040 701 3592
Sivunvalmistus: Timo Saarinen / www.pelagus.fi
Paino: Botnia Print Oy, Kokkola