Nurmijärven Seurakuntaviesti on viesti kotiseurakunnasta

Seurakuntaviesti kertoo seurakunnan ja kirkon elämästä ja toiminnasta sekä tarjoaa aineksia uskonnolliseen pohdintaan.

Seurakuntaviesti ilmestyy vuonna 2022 kuusi kertaa: helmikuun, huhtikuun ja kesäkuun alussa sekä elokuussa, lokakuussa ja marras-joulukuun vaihteessa. Seuraava numero 5/2022 ilmestyy 14.10.

Seurakuntaviesti numero 4/2022 kansi, jonka kuvassa professori Niina Junttila kahvikuppi kädessään.

Seurakuntaviestin jakelu

Nurmijärven Seurakuntaviesti jaetaan osoitteettomana jokaiseen talouteen ja yritykseen Nurmijärven kunnan alueella, jakelu noin 17 000 kpl.

Lehteä ei jaeta talouksiin, joihin ei toivota mainoksia. Lehden voi silti halutessaan saada ilmoittamalla osoitteensa, p. (09) 8789 9670.
Lehteä on saatavissa myös kirjastoista ja seurakunnan toimipisteistä.

Nurmijärven Seurakuntaviesti

Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

  • vs. päätoimittaja: Timo Hormio, p. 040 701 3592, timo.t.hormio@evl.fi
  • Toimituskunta: Markku Jalava, Saija Lohikoski, Helena Miettinen, Johanna Mikkola, Tuula Moström, Hanna Pekkanen, Satu Ranta ja Jouni Vasikainen.
  • Ilmoitusmyynti: viestinnän asiantuntija Timo Hormio, puh. 044 781 6730.
  • Sivunvalmistus: Timo Saarinen / www.pelagus.fi
  • Paino: Botnia Print Oy, Kokkola