Avioliiton siunaaminen

Avioliitto, joka on solmittu muualla kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa, voidaan pyydettäessä siunata. Useimmiten ainakin toinen siunausta pyytävistä kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon.

Liitto voidaan siunata, vaikkei kumpikaan puolisoista kuuluisi kristilliseen kirkkoon. Avioliiton siunauksella ei ole juridista ulottuvuutta. Se on ainoastaan hengellinen tapahtuma. Ulkoisesti se ei juuri eroa avioliittoon vihkimisestä.

Avioliiton siunaaminen voidaan erityisistä syistä toimittaa kahteenkin kertaan oikeudellisen vihkimisen jälkeen. Tällainen käytäntö on yleistymässä kansainvälisten avioliittojen myötä.

Virallinen avioliiton solmiminen tapahtuu siviiliviranomaisen edessä. Sitten avioliitto siunataan ensin toisen puolison kotimaassa hänen kirkkonsa järjestyksen mukaan ja sitten toisen puolison kotimaassa tämän kirkon järjestyksen mukaan.