Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Marraskuussa 2022 järjestetään seurakuntavaalit, joissa Nurmijärven kirkkovaltuustoon valitaan 33 jäsentä nelivuotiskaudeksi. Alla virallinen kuulutus ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta sekä valitsijayhdistysten perustamiskirjoista.

Seurakuntavaalien tunnus:

Nurmijärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas, 
1.    joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,  
2.    joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022 
3.    joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,  
4.    joka ei ole vajaavaltainen 
5.    joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,  
6.    joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon, joka on avoinna maanantai–perjantai klo 9.00–12.00 sekä 15.9.2022 kello 9.00–16.00. 

Seurakuntatoimiston osoite on:  Kirstaantie 5–7, 01900 Nurmijärvi. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi

Nurmijärvi 13.6.2022 
Nurmijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja 
Kari Nyström 

5.8.2022 11.56