Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Marraskuussa 2022 järjestetään seurakuntavaalit, joissa Nurmijärven kirkkovaltuuston jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 20. marraskuuta 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet. Alla virallinen kuulutus äänioikeudesta.

Seurakuntavaalien tunnus puna-oranssilla pohjalla tekstinä

Nurmijärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Nurmijärven seurakunnan seurakuntatoimistossa, osoite Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Nurmijärven seurakunnan seurakuntatoimistoon, osoite Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan. 

Nurmijärvi 13.6.2022 
Nurmijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Kari Nyström

19.8.2022 14.10