Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto: seurakunnan tilat ovat kaikkien seurakuntalaisten käytössä 

Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.8.2022 kirkkovaltuustoaloitteen ”tilojen käytön mahdollistamisesta kaikille seurakuntalaisille”.  

Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan seurakunnan kirkot ovat käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien parien kristilliseen avioliittoon vihkimiseen ja avioliiton siunaamiseen. 

Leni Niinimäen 17.5. jättämän valtuustoaloitteen oli allekirjoittanut kaksikymmentä kolmestakymmenestäkolmesta kirkkovaltuutetusta. 

Kirkkoneuvosto perusteli päätöksen seurakuntalaisten yhdenvertaisen palvelun turvaamisella. Koska Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on jo pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia kristilliseen avioliittoon tai toimittavat heidän avioliittonsa siunaamisen, samaa sukupuolta olevat saavat pyytäessään joka tapauksessa vihkimisen tai avioliiton siunaamisen kirkossa. Monelle on tärkeää tulla palvelluksi omassa kotikirkossaan.  

Neuvosto totesi, ettei nyt päätetty työntekijöiden määräämisestä tehtäviin, koska neuvostolla ei ole siihen toimivaltaa. Tässä ei myöskään otettu kantaa keskusteluun kirkon avioliittokäsityksestä. 

Nurmijärven seurakunta noudattaa edelleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylimmän päättävän elimen kirkolliskokouksen linjausta, jonka mukaan pappimme eivät vielä voi toimittaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä tai avioliiton siunaamista. Tiedossa kuitenkin on, että kirkolliskokouksessa on yhä enemmän kannatusta löytää piispojen työskentelyn pohjalta olevista vaihtoehdoista homoseksuaalisia seurakunnan jäseniä nykyistä paremmin avioliittoasiassa palvelevia ratkaisuja.

Päätöksestä jätettiin yksi eriävä mielipide. 

24.8.2022 10.45