Uutislistaukseen

Tarkennus Seurakuntaviestin 4/2023 uutiseen liittyen seurakunnan järjestämiin 1–2-luokkalaisten iltapäiväkerhoihin

Uutinen liittyen Nurmijärven seurakunnan järjestämän 1–2-luokkalaisten iltapäivätoiminnan tulevaisuuteen on herättänyt huomiota ja laajaa huolta siitä, mihin suuntaan seurakunnan varhaiskasvatusta kehitetään. Siksi on syytä täsmentää uutista hieman.

Kartongista askarreltuja erilaisia puita pöydällä.

Nurmijärven seurakunnan varhaiskasvatus on yksi iltapäivätoiminnan palveluntuottaja muiden toimijoiden joukossa. Olemme halunneet ja haluamme edelleen tarjota pienille koululaisille laadukasta ja hyvää toimintaa pysyvien, ammattitaitoisten ja täysipäiväisessä työssä olevien ohjaajien johdolla järkevien etäisyyksien päässä lasten kouluista ja kodeista. Kuten kaikessa kasvatustyössä, toimimme läheisessä yhteistyössä lasten huoltajien ja muun verkoston kanssa. Kaikessa toiminnassa pohjana on kristillinen ihmiskäsitys ja lähimmäisenrakkauden eetos. Koemme iltapäivätoiminnassa mukana olemisen olevan myös tapa palvella laajaa joukkoa seurakunnan jäseniä ja tarjota sitä kautta myös vastinetta kirkollisverorahoille.

Nurmijärvellä lapset sijoitetaan iltapäivätoiminnan toimipisteisiin siten, että oppilailla on mahdollisimman helpot reitit koulun, IP-kerhon ja kodin välillä. Niillä alueilla, joilla toimijoita on useita, huoltajilla on mahdollisuus esittää toive lapsen kerhopaikasta. On kuitenkin alueita, joilla toimijoita on vain yksi (yleensä juuri seurakunta), jolloin tosiasiallista valinnanvapautta ei perheille ilman arjen sujumisen selvää hankaloitumista ole. Myös se, että saamme iltapäivätoiminnan järjestämiseen rahoitusta kunnalta, edellyttää tunnustuksellista neutraaliutta eli sitä, ettei IP-kerhoissa tosiasiallisesti harjoiteta uskontoa, siis rukoilla tai vaikkapa lauleta virsiä.

Jatkossakin iltapäivätoiminnassamme, samoin kuin kaikessa yhteistyössä, jota kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehdään, voidaan katsomuskasvatuksen nimissä tutustua Raamatun kertomuksiin ja kirkkovuoden pyhiin sekä opetella elämään toisten ihmisten kanssa siten kuin kultainen sääntö edellyttää. Samoin seurakunnan eri työntekijät voivat vierailla kerhoissa kertomassa omasta työstään. Ero aiempaan on tosiasiassa kovin vähäinen – pois jäävät siis vain varsinainen uskonnonharjoitus, johon kaikilla lapsilla ja perheillä on kuitenkin mahdollisuus osallistua varsin laajalti Nurmijärven seurakunnan varhaiskasvatuksessa sekä muussa toiminnassa.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra
ari.tuhkanen@evl.fi

Ari Tuhkanen
Ari Tuhkanen
Kirkkoherra
Kirstaantie 5-7
01900 Nurmijärvi

27.10.2023 13.02