Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa henkilövalintoja

Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 10.1.2017. Kokouksessa valittiin luottamushenkilöitä vaalikauden jälkimmäiselle puoliskolle vuosiksi 2017–2018.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Sirpa Rantala ja varapuheenjohtajana Marko Sivula. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana samoin jatkaa Markku Jalava ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Anja Lindfors.

Kirkkoneuvostoon valittiin jäseniksi (henkilökohtainen varajäsen suluissa)
Tarja Tikkaoja (Aija Jokilammi)
Pia Jaakkola (Ilpo Pölönen)
Erkki Kaasalainen (Hannele Ruoti)
Niina Moijanen (Jyrki Lausvaara)
Mika Patjas (Ina Kuula)
Aulikki Markkanen (Tapio Järvinen)
Tommi Grönberg (Juha Riihimäki).

Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti.

Lisäksi kirkkovaltuusto myönsi eron talousjohtaja Tuomo Hyväriselle eläkkeelle siirtymistä varten 1.9.2017 lukien ja julisti talousjohtajan viran haettavaksi 15.2. päättyvällä hakuajalla.

Kokouksessa jätettiin myös kirkkovaltuutettu Aija Jokilammin valtuustoaloite seurakunnan tilojen muuttamisesta maksuttomiksi paikallisten yhdistysten osalta. Valtuustoaloitteen allekirjoitti 19 valtuutettua. Aloite tulee seuraavaksi kirkkoneuvoston käsittelyyn, josta se ohjattaneen virkamiesvalmisteluun ja kiinteistöpalveluiden johtokunnan käsiteltäväksi.

Lisätiedot: hallintopäällikkö Pekka Tukeva, p. 040 547 1850, pekka.tukeva@evl.fi

10.1.2017 19.08