Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 24.10.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan pitää kirkollisveroprosentin nykyisellä tasollaan 1,45 %:ssa. Lisäksi päätettiin joistakin rakennushankkeista.

Kirkkovaltuuston kokouksen päätöksiä 24.10.

 

Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi  kirkollisveroprosentin säilyttämisen tämän vuotisella tasollaan eli 1,45%:ssa. Verotulojen ennakoitua suurempi väheneminen sekä eläkerahastomaksun nouseminen lisäävät talouden tasapainottamisen haasteita, vaikka talousarvio on käyttömenojen osalta laadittu prosentin pienemmällä tasolla tähän vuoteen nähden.
 
Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen myöntää määrärahat Nurmijärven hautausmaan uutta sosiaalirakennusta varten. Tämä hanke aloitetaan mahdollisesti jo tämän vuoden puolella. Nurmijärven ison pappilan remontti on viivästynyt Museoviraston kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi ja alkanee tällä tietoa vuoden 2018 alkupuoliskon aikana.
 
Kirkkovaltuustolle tuotiin ilmoitusasiana kirkkoneuvoston päätös liittyen valtuustoaloitteeseen, jossa ehdotettiin seurakunnan tilojen käytön muuttamista maksuttomaksi kaikille nurmijärveläisille yhdistyksille ja yhteisöille. Kirkkoneuvosto totesi päätöksessään, että tilat ovat jatkossakin maksullisia aiemman mallin mukaisesti. Maksuvapautuksen voi myöntää kirkkoherra tai talousjohtaja ns. vastavuoroisuusperiaatteen tai erityisten syiden takia.
 
Lisätiedot: talousjohtaja Maria Sairanen, 050 310 1049

26.10.2017 12.49