Uutislistaukseen

Kirkolliskokous teki päätöksiä seurakuntavaaleihin liittyen

Kirkolliskokous teki tänään päätöksiä seurakuntavaaleihin liittyen. Vaalit järjestetään 18.11.2018. Vastaavasti vaalien ennakkoäänestystä siirretään viikolla eteenpäin. Ennakkoäänestää voi tuolloin tiistaista 6.11. lauantaihin 10.11. asti.

Myös vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen tulee tiukennuksia. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi.

Kirkkolakiin ehdotetut säännökset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän.

9.11.2017 15.38