Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion

Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12. vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.

 Ensi vuoden talousarvion käyttötalousosan nettomenot ovat 7,2 miljoonaa euroa ja talousarvio on laadittu 137.000 € alijäämäiseksi.

Toimintakuluja on arvioitujen verotulojen pienentyessä säästetty tämän vuoden tasosta 3,1 %.

Seurakuntatyön menoista eniten rahaa käytetään lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön, liki 1,9 miljoonaa eli lähes puolet seurakuntatyön toimintakuluista kohdistuu näille työaloille. Myös diakoniatyöhön on kohdistettu iso määräraha heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi.

Toimintasuunnitelma sisältää käyttötalousosan lisäksi 1,5 miljoonan euron investoinnit, joista suurimpana vuodelta 2017 siirtyvät Ison pappilan remontti sekä Nurmijärven hautausmaan sosiaalitilan uusiminen.

Lisätiedot: talousjohtaja Maria Sairanen, 050 310 1049.

21.12.2017 11.29