Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 27.3.

Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.3. mm. seurakunnan uuden visuaalisen ilmeen hyväksymisestä, Klaukkalan kirkon muistelupaikan rakentamisesta sekä perheneuvojan viran julistamisesta auki.

Seurakunnan uutta visuaalista ilmettä on valmisteltu vajaan vuoden ajan ohjausryhmän johdolla. Varsinaisesta graafisesta suunnittelusta on vastannut AD Timo Saarinen, joka on suunnitellut myös Nurmijärven Seurakuntaviestin uudistetun ulkoasun sekä vastaa yhä lehden taitosta. Seurakunnan virallinen tunnusväri on edelleen vihreä, mutta sen sävyä on raikastettu ja heleytetty. Tunnuskuva, jossa valkoinen risti on vihreän liekin pohjalla, on liki ennallaan, hiukan muotoja pyöristettynä. Logon nimiosio sekä yleinen typografia on tuotu tähän päivään. Uutta visuaalista ilmettä ryhdytään hyödyntämään sitä mukaa, kun vanhaa mallia noudattavat viestintäaineistot ja muu materiaali on käytetty loppuun.

Klaukkalan kirkolle aletaan rakentaa muistelupaikkaa uurnaholvin sisäänkäynnin läheisyyteen. Muistelupaikan, jonka keskeisenä elementtinä on luonnonkivinen muuri, rakentamisesta vastaa espoolainen KiviHerttua Oy. Muistelupaikan pääasiallinen rakennusmateriaali on Savon kvartsiittikivi muurattuna. Muuriin tehdään koloja ja aukkoja kynttilöiden asettamista varten.

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti julistaa auki Nurmijärven seurakunnan perheneuvojan viran auki siten, että se täytetään 13.8.2018 alkaen. Virka tuli avoimeksi perheneuvoja Maarit Vänskän irtisanouduttua tehtävästään.

Lisätiedot:
visuaalinen ilme - tiedottaja Piia Ahtee, 040 701 3592
Klaukkalan kirkon muistelupaikka - puistopäällikkö Kari Kouhia, 050 597 6770
kirkkoneuvoston muut päätökset - hallintopäällikkö Pekka Tukeva, 040 547 1850
 

3.4.2018 10.13