Uutislistaukseen

Ympäristödiplomi työn alle

Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan tiistaina 10.11. työryhmän valmistelemaan ympäristödiplomia Nurmijärven seurakunnalle.

Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi Tarja Tikkaoja, varapuheenjohtajaksi Pia Jaakkola ja jäseniksi talousjohtaja Tuomo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Raimo Vuoriheimo, nuorisotyönohjaaja Maritta Kopsala, lastenohjaaja Tarja Rantanen ja seurakuntapastori Ida Vartiala sekä sihteeriksi joulukuussa valittava puistopäällikkö.

Ympäristökysymykset koskettavat hyvin käytännöllisesti seurakunnan toimintaa. Kiinteistönhoidossa käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä. Seurakuntatilojen rakentamisessa muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin. Hankintoja tehtäessä voidaan vaikuttaa myös kulutuksen ympäristökuormaan.

Lainsäädäntö edellyttää ympäristövaikutusten huomioon ottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Se onnistuu parhaiten kokonaisvaltaisen ympäristöjärjestelmän avulla. Siksi seurakunnille on laadittu oma ympäristöjärjestelmä, kirkon ympäristödiplomi. Se minimoi riskit, ennakoi tulevat tilanteet ja tarjoaa työkalut toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevä ja säästöjä tuova toimintatapa.

Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava saarnatessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten esimerkiksi kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilun kaupan tuotteet.

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa neljä vuotta ja mukana on noin sata seurakuntaa.

Kirkon ympäristödiplomissa:

• Seurakunnan päättävät elimet sitoutuvat ympäristötyöhön.
• Tunnetaan oman toiminnan ympäristövaikutukset.
• Määritetään selkeät vastuut ja valtuudet.
• Asetetaan tavoite: ympäristön tilan jatkuva parantaminen.
• Toimintaa valvotaan luotettavasti.
• Varaudutaan riskeihin.

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

11.11.2015 13.48