Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto perusti kolmannen perheneuvojan viran

Kirkkovaltuusto päätti tiistaisessa kokouksessaan perustaa Nurmijärven seurakuntaan kolmannen perheneuvojan viran (50 %) 1.9.2016 alkaen. Perheneuvoja työskentelee yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa perustetussa Nurmijärven perheasiainneuvottelukeskuksessa.
Perheneuvojilla on vastaanotto sekä Kirkonkylässä että Klaukkalassa.

Uuden viran myötä voidaan palvella useampia asiakkaita ja asiakkaaksi pääsemisen odotusaikaa lyhentää.
Lisävirka vahvistaa entisestään mahdollisuuksia lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemisessa.
Perheneuvonta on keskusteluapua parisuhteen tai perheen vaikeuksissa ja kriiseissä sekä näihin liittyvissä henkilökohtaisissa asioissa. Perheneuvonnan asiakkaiden suuri ikäryhmä ovat 30–39 –vuotiaat. Asiakkaista 40 prosenttia on miehiä.

16.12.2015 16.29