Uutislistaukseen

Vaikuta nuorten aikuisten toimintaan

Nurmijärven seurakunnassa on parhaillaan käynnissä 18–40-vuotiaille nuorille aikuisille suunnattu kysely.

Kyselyllä kartoitetaan nuorten aikuisten kiinnostuksenkohteita ja toiveita sekä kerätään uusia ideoita seurakunnan toimintaan. Toiminnan sisältä halutaan vastaavan mahdollisimman hyvin tarpeeseen. 

Kyselyn pohjalta on tämän vuoden aikana tarkoitus käynnistää uutta toimintaa. Jotta toiminnasta tulisi riittävän monipuolista, on tärkeää, että mahdollisimman moni kertoo mielipiteensä.

Kysymykset ovat osin monivalintaisia mutta myös omia ideoita on mahdollisuus kertoa. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Siirry kyselylomakkeeseen
 

3.2.2022 10.43