Lapsiasiahenkilö

Lapsiasiahenkilön tehtävänä on toimia silminä ja korvina lasten toiveille ja tarpeille, jotta he kokisivat tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.

Lapsiasiahenkilö pyrkii varmistamaan, että lasten näkemykset otettaisiin huomioon päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa.

Lapsella tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita.


Pia Jaakkola (kirkkovaltuutettu), Sanna Puhakka (lastenohjaaja) sekä Maritta Kopsala (Nuorisotyönohjaaja) ovat seurakunnan lapsiasiahenkilöitä.