Kirkkoneuvosto

Neuvoston jäsenet ja johtokuntien puheenjohtajat ovat myös valtuutettuja ja heidän yhteystietonsa löytyvät täältä.

Kirkkoherra on jäsen ja puheenjohtaja viran puolesta.

Luottamushenkilöistä varapuheenjohtaja + 7 jäsentä = 8 sekä 8 henkilökohtaista varajäsentä.

Varapuheenjohtaja Markku Jalava (henk.koht. varajäsen Anja Lindfors)

Tarja Tikkaoja (Aija Jokilammi)
Pia Jaakkola (Ilpo Pölönen)
Niina Moijanen (Jyrki Lausvaara)
Erkki Kaasalainen (Hannele Ruoti)
Mika Patjas (Ina Kuula )
Aulikki Markkanen (Tapio Järvinen)
Tommi Grönberg (Juha Riihimäki)

 

Julistus- ja palvelutyön johtokunta

Pj + vpj + 5 jäsentä + 7 henkilökohtaista varajäsentä
Johtokunnat valitsevat keskuudestaan itselleen varapuheenjohtajat.
Suluissa henkilölökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja Mika Patjas (Anja Tolvanen)
Paula Huhtala (Toni Pae)
Einar Arnkil (Ismo Pohja)
Leena Selin-Kantola (Hanne Seppä)
Armi Manninen (Pirjo-Liisa Torkki)
Juuso Jaakola-Siimes  (Heikki Sahakangas)
Kristina Alakärppä (Tommi Grönberg)

 


Kasvatustyön johtokunta

Pj + vpj + 5 jäsentä + 7 henkilökohtaista varajäsentä

Puheenjohtaja Eeva Kuikka (Kaija-Liisa Kiviniemi)
Liisa Hytönen (Juha Riihimäki)
Miikka Vesterinen (Anja Lindfors)
Taina Lemola (Erkki Mäkäräinen)
Harri Lepolahti (Marko Heinonen)
Leni Pispala (Maiju Tapiolinna)
Seppo Ahonen (Virpi Paulanto)

 

 

Kiinteistöpalvelun johtokunta

Pj + vpj + 3 jäsentä + 5 henkilökohtaista varajäsentä

Puheenjohtaja Markku Schildt (Ismo Pohja)
Markku Tapio (Erkki Rantanen)
Tuula Ariluoma (Timo Ojamäki)
Satu Rauhala (Johanna Aaltio-Hyvärinen)
Heikki Bergman (Taina Lemola)

 

Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien lautakunta:

3 + 3. Toimivat myös ääntenlaskijoina.
1. Heikki Bergman
2. Aija Jokilammi
3.Leena Selin-Kantola

Varajäsenet: (suluissa oleva numero on kutsumisjärjestys)
(1.) Erkki Rantanen
(2.) Kristiina Alakärppä
(3.) Harry Virtanen