Uutislistaukseen

Nurmijärven kunnan ja seurakunnan yhteinen tiedote: Kunnostettu Aleksis Kiven tien pysäköintialue sekä katuosuus parantavat turvallisuutta

Nurmijärven hautausmaan pääportin edustalla olevalla pysäköintialueella sekä sen välittömässä läheisyydessä olevalla Aleksis Kiven tien katuosuudella on syksyn aikana tehty perusparannustyötä turvallisuusnäkökulmien takia. Katuosuudella ei ole aiemmin eroteltu parkkialuetta ja katualuetta toisistaan. Samoin katu tarvitsi korotetun suojatien alueella liikkuvien iltapäiväkerholaisten ja muiden kevyen liikenteen käyttäjien turvaksi. Kunnostustyöstä päätti kunnan tekninen lautakunta keväällä.

Nurmijärven hautausmaa ja siunauskappeli

Valaistusta sekä hulevesien kulkua parannettu parkkialueella

Katualueen remontin suunnittelun yhteydessä Nurmijärven seurakunta kunnosti siunauskappelin pysäköintialueen parantaen sen valaistusta, hulevesien kulkua ja tien pinnan kaatojen suuntaa. Samalla tie- ja parkkialue erotettiin toisistaan kivipaasilla eli pollareilla ja niiden väliin asennetuilla ketjuilla. Näin ajoreitti varsinaiselle pysäköintialueelle siunauskappelin eteen on erotettu tienvarsipysäköinnin alueesta. Koko hautausmaan alue on kirkonmäen lailla Museoviraston suojelema ja siitä johtuen myös pysäköintialueiden kunnostuksessa on pitänyt huomioida viraston kannanotot.

Turvallisemmat portaat Pappilantien puoleiselta parkkipaikalta hautausmaalle

Pappilantien puoleiselle, seurakunnan nuorisotalon ja hautausmaan väliin jäävälle alueelle valmistui lisää pysäköintipaikkoja. Myös parkkipaikalta hautausmaalle vievät portaat on korjattu. Nyt parkkipaikalta pääsee turvallisesti hautausmaalle rinteeseen rakennettujen kiviportaiden kautta. Ne korvaavat kulkureitillä aiemmin olleet puuportaat, joita ei talvella voitu pitää kunnossa niiden liukkaan materiaalin vuoksi. 

Kahden tunnin pysäköintiaika koskee kunnan hallinnoimaa katualuetta

Tekninen lautakunta päätti katualueelle tulevan kadunvarsipaikoituksen määräajaksi kaksi tuntia. Tällä aikarajoitteella halutaan estää parkkipaikan käyttö pitkäaikaispysäköintiin ja sitä kautta mahdollistaa vierailijoiden pysäköinti hautausmaalla, siunauskappelissa ja muissa Aleksis Kiven tien läheisyydessä olevissa kiinteistöissä. Seurakunnan hallinnoimilla pysäköintialueilla ei ole pysäköinnille aikarajaa. Kahden tunnin pysäköintiaika koskee ainoastaan kunnan hallinnoimia Aleksis Kiven tien suuntaisia, katualueella olevia pysäköintipaikkoja.

Joulunaika tuo runsaasti kävijöitä hautausmaalle

Lähestyvä joulunaika tuo hautausmaille tavallista viikonloppua enemmän kävijöitä. Nurmijärven seurakunta toivoo vierailijoiden löytävän kunnostetuilta pysäköintialueilta sekä edelleen käytössä olevalta hautausmaan uuden puolen edustalla olevalta parkkipaikalta jokaiselle tilanteeseen sopivan paikan pysäköidä ja siirtyä turvallisesti hautausmaan puolelle. Mikäli hautausmaan parkkipaikat lisäpaikoista huolimatta täyttyvät, voi auton jättää myös kirkon parkkipaikalle tai kirkonmäen taakse seurakuntakeskuksen eteen. Uusittu suojatie mahdollistaa turvallisen kulkureitin kirkonmäeltä alas kohti hautausmaata.

Nurmijärven siunauskappeli on jouluaattona ma 24.12. avoinna hiljentymistä varten klo 13–17. Kappelin eteen ja muutamaan muuhun paikkaan hautausmaan porttien läheisyyteen on tuotu kynttilätelineitä, joihin voi sytyttää kynttilän niiden läheisten muistoksi, jotka on haudattu muualle. Nurmijärven kirkossa järjestetään aattona aattohartaus klo 14, joka radioidaan YLE Radio 1 –kanavalla klo 15.

Lisätietoja:
- Nurmijärven kunta: va. tekninen johtaja Juha Oksanen juha.oksanen@nurmijarvi.fi , 040 317 4461
- Nurmijärven seurakunta: kirkkoherra Ari Tuhkanen, ari.tuhkanen@evl.fi, 040 701 1630

13.12.2018 12.55