Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 15.12.2015

Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 15.12. vuoden 2016 talousarvion ja työyksiköiden toimintasuunnitelmat sekä teki tukun muita päätöksiä, kuten perusti uuden kolmannen perheneuvojan viran.

Talousarvio ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2016. Talousarvio perustuu lähes kuluvan vuoden suuruiseen verokertymäarvioon. Toimintakulut kasvavat prosentin verran, mihin eniten vaikuttaa henkilöstömenojen kasvu. Vuosikate on lievästi alijäämäinen.
Merkittäviä investointeja ensi vuonna ei ole tarkoitus tehdä. 245 000 euron investointibudjetti sisältää lähinnä kiinteistöjen peruskorjauksia.
Henkilöstölisäyksiä ei ensi vuonna ole tarkoitus tehdä lukuun ottamatta puolikasta perheneuvojan virkaa.
Strategisena tavoitteena on vuonna 2014 vahvistetun Onnistumissuunnitelman jatkaminen ja toteuttaminen. Tärkeänä painotuksena on diakoniseen auttamiseen varautuminen sekä Nurmijärvelle tulleiden kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen osallistuminen.

Uusia kirkkovaltuutettuja. Kaksi valtuutettua erosi valtuustosta vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi. Tämän johdosta kaksi ryhmiensä ensimmäistä varavaltuutettua, Toni Pae ja Anja Lindfors, nousivat varsinaisiksi valtuutetuiksi. Järjestyy perustuu syksyllä 2014 pidettyjen seurakuntavaalien tulokseen.

Seurakuntarakenne. Yhdeksän Keski-Uudenmaan seurakuntaa aloitti kaksi vuotta sitten selvittämään yhteistyön tiivistämistä ja mahdollisesti seurakuntayhtymän perustamista. Selvitystyöryhmän raportti valmistui 25.9. 2015. Selvitystyön ohjausryhmä pyysi seurakunnilta kuluvan vuoden loppuun mennessä vastausta, ovatko ne valmiita jatkamaan keskusteluja väljän seurakuntayhtymän perustamiseksi tai syveneväksi yhteistyöksi ilman yhtymän perustamista.
Nurmijärvi vastasi olevansa valmis jatkamaan keskusteluja. Mikäli laajaa seurakuntayhtymää ei synny, Nurmijärvi pitää tärkeänä seurakuntien yhteistyön syventämistä.

Hautapaikkojen maksut vuodelle 2016 vahvistettiin. Kirkkoneuvosto oli jo aikaisemmin vahvistanut muut hautatoimen maksut. Klaukkalan kirkon uurnaholvin käyttösuunnitelma vahvistettiin ja lähetetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Seuraavissa seurakuntavaaleissa vuonna 2018 jaetaan seurakunta kolmeen äänestysalueeseen kirkkopiirien mukaan. Jaon avulla äänestyspaikat voivat varsinaisena vaalipäivänä olla kullakin kolmella alueella olla auki koko päivän. Tähänastisissa vaaleissa äänestäminen on vaalipäivänä ollut mahdollista vuorotellen Kirkonkylässä, Klaukkalassa ja Rajamäellä. Äänestysaluejako ei koske ennakkoäänestystä, ei myöskään ehdokasasettelua.

 

17.12.2015 06.29