Uutislistaukseen

Nurmijärveltä kaksi edustajaa kirkolliskokoukseen

Kaksi nurmijärveläistä valittiin tiistaina käydyissä vaaleissa kirkolliskokousedustajaksi ja kaksi edustajaa hiippakuntavaltuustoon toukokuussa alkavalle nelivuotiskaudelle.

 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Jalava valittiin maallikkoedustajaksi ja Tapiolan Klaukkalassa asuvan kirkkoherra Päivi Linnoinen pappisedustajaksi. Molemmat valittiin toiselle kaudelle ja molemmat edustivat Kevään kirkko –valitsijayhdistystä.

Hiippakuntavaltuustoon valittiin maallikkojäseneksi Nurmijärven kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala niin ikään Kevään kirkon listalta. Myös Päivi Linnoinen valittiin hiippakuntavaltuustoon.

Lisäksi Nurmijärven seurakunnassa vs. johtavana perheneuvojana työskentelevä Kirsi Hiilamo valittiin Helsingistä pappisedustajaksi Tulkaa kaikki -listalta.

Espoon hiippakunnasta valittiin kirkolliskokoukseen seitsemän maallikkoa ja kolme pappia. Hiippakuntavaltuustossa on yhteensä 21 jäsentä. Maallikot eli ei—papit ja papit valitaan eri vaaleissa kiintiöiden mukaisesti.

Kaikki valitut koko maassa voi lukea Kotimaa24:n sivulta ja vaalin tarkempi tulos hiippakunnan sivulta. Vaalit tulos vahvistetaan 15. helmikuuta. Valittujen toimikausi alkaa toukokuussa.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, joka päättää muun muassa kirkon opista, taloudesta ja hallinnosta. Hiippakuntavaltuuston tehtäviin kuuluu eräistä tuomiokapitulin toimintaan liittyvistä asioista päättäminen ja aloitteiden tekeminen kirkolliskokoukselle.

11.2.2016 08.54