Uutislistaukseen

Yhteisvastuu 2021: Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Keräyksen esimies vuonna 2021 on Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo

Vanha nainen nojaa päätään käsiinsä

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa 7.2.202

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Ikäihmisten tilanne näkyy Nurmijärvellä diakoniatyössä lisääntyneinä taloushuolina, toimintakyvyn alentumisena ja yksinäisyytenä. Sosiaalisten kontaktien väheneminen on vaikuttanut ikäihmisten mielialaan ja he ovat kokeneet tilanteen raskaana. Lisääntyneet muistisairaudet muiden sairauksien ohella saattavat johtaa myös taloudellisiin vaikeuksiin. Heitä, jotka joutuvat siirtämään sairauden hoitoa taloudellisten vaikeuksien takia, on yhä enemmän.

  Yhteiskunnassa on siirrytty yhä enemmän digipalveluihin ja on paljon ikäihmisiä, jotka eivät pysty käyttämään esim. internetiä, josta on seurannut ongelmia Kela-asioinnissa, sosiaalitoimeen liittyvissä asioissa ja terveydenhoidossa. Korona-aika on pahentanut kaiken kaikkiaan tilannetta ja ikäihmisiä on ollut enemmän avustusasiakkaina. 

Ikäihmisille tarjotaan Nurmijärvellä diakoniassa keskusteluapua, taloudellisia avustuksia, lahjoituksia, vapaaehtoisapua ym. Seurakunnassa järjestetään ikäihmisille myös erilaista kokoavaa toimintaa, joskin korona-aika on tuonut haasteita toimintaan ja tämä kokoava toiminta on ollut tauolla. Tilalle on tullut take away -ruokailut, hävikkiruoan jakaminen, soitot yli 70-vuotiaille ja yksinäisten ikäihmisten soittorinki.

Nurmijärven seurakunnan diakoniatyö tulee käyttämään oman Yhteisvastuun keräystuotto-osuutensa avustamalla ikäihmisiä taloudellisesti, perustamalla velkaneuvontaryhmän ja järjestämällä ruokakassijakelu-tempauksen vähävaraisille ikäihmisille.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan.

Nurmijärven seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme MobilePay-numeroon 46699 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/nurmijarvi.

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 308401.  Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Voit myös lähettää tekstiviestin APU10 (10 €) tai APU20 (20 €) numeroon 16588.
Soittamalla lahjoituksen voi tehdä joko numeroon 0600 1 7010 (10,26 € + pvm / puhelu) tai 0600 1 7020 (20,28 € + pvm / puhelu). Näillä tavoilla tehdyt lahjoitukset kohdentuvat Yhteisvastuun valtakunnalliseen pottiin, eivät suoraan Nurmijärvelle.

Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355. 

4.2.2021 17.17